Tillväxtverket

Så ska vi jobba efter 2020 – EU-kommis­sionens förslag till förord­ningar

Idag, 29 maj, presenterar EU-kommissionen sina förslag till nya förordningar för Europeiska struktur- och investerings­fonderna i nästa programperiod. Förord­ningarna är betydelsefulla dokument eftersom de reglerar det mesta som vi som förvaltande myndighet gör.

I den allmänna förordningen (CPR) regleras allt från de stora, övergripande linjerna ned till detaljer. Det kan exempelvis handla om:

  • Att varje medlemsstat ska ha strukturfondsprogram och vilka insatser som kan finansieras genom programmen
  • Vårt ansvar och mandat som förvaltande myndighet
  • Hur vår redovisning ska ske till kommissionen
  • Hur stor ska EU-logotypen vara om projekten trycker en broschyr?

Det innebär att förordningen för nästa programperiod, 2021–2027, kommer att betyda mycket för vårt EU-arbete efter 2020.

Nu börjar förhandlingarna

EU-kommissionen lägger idag fram sina förslag. Efter det ska det hela förhandlas, både övergripande på EU-nivå och med medlems­staterna. Men mycket av det som presenteras idag kommer att finnas kvar i slutversionen.

Läs EU-kommissionens pressreleas på eu.europa.eulänk till annan webbplats

EU-kommissionens förslag på förodningar finns att hämta på ec.europa.eulänk till annan webbplats

Läs ett urval av nyheter och förändringar i förslaget såsom