Tillväxtverket

Designsprint - från utmaning till test av prototyp på fem dagar

Enheten Tjänsteutveckling har senaste halvåret testat en metod som kallas designsprint (eller bara sprint) för att utveckla arbetssätt och erbjudande. Vi ställde några frågor till Johan Lager om metoden.

Gruppbild Sprint på enheten Tjänsteutveckling

Kund- och metodteamet hjälper medarbetarna att jobba med företagens behov i fokus, bland annat med användartester och Design Sprintar. Från vänster: Johan Lager, Ludvig Kimby, Nathalie Parkvall, Fredrik Sandberg och Henrik Arwidsson.

Hej Johan! Hur funkar designsprintar?

- Metoden är ett effektivt sätt att på kort tid gå från befintliga kundinsikter till att testa koncept innan man utvecklar en färdig tjänst. Man kan säga att man gör en resa in i framtiden för att ta reda på vad slutanvändarna har för feedback och önskemål, utan att ha utfört projektet i sin helhet.

- Eftersom vi på myndigheten har en samlad kunskap om företagens behov vill vi utveckla ett arbetssätt som förenklar för oss själva, sparar tid och är mer användarcentrerat. Tidigare har vi lyckats med många projekt, men det har ofta dragit ut på tiden och även varit svårt att överblicka vad som ska göras i vilken ordning. Designsprinten är en beprövad metod som passar bra för oss att börja använda.

- Utmaningen är att den tar fem arbetsdagar i anspråk av teamets arbetstid – men resultaten har varit över förväntan!

På vilket sätt är metoden beprövad?

- Designsprinten har utvecklats av Google Venture som efter över 300 sprintar skrev ner receptet i en bok som lanserades 2016. Sedan dess har metoden spridits, inte minst bland digitala Startup-bolag. Sprinten kan beskrivas som en rad strukturerade arbetsmöten (workshops) genomförda under fem intensiva dagar. Genom sprinten får arbetsteamet djupare insikter om hur önskvärt ett visst koncept upplevs av kunden och utforskar potentiella vägval till vidareutveckling.

- Så här ser en vecka ut:
Måndag: Förstå
Tisdag: Skissa
Onsdag: Besluta
Torsdag: Prototypa (ta fram ett testbart förslag)
Fredag: Testa

- Under designsprintarna har vi tagit hjälp av externa tjänstedesigners, men målet är att vi själva ska ha kunskap och kapacitet att genomföra sprintar med våra projektteam. Vi började därför med att göra en sprint för vårt egna team. Utmaningen som vi ville få löst var att ta fram en tjänsteutvecklingsprocess som är enkel för våra medarbetare att ta till sig och jobba utifrån.

Ge exempel på en sprint som ni har gjort?

- Den första designsprinten som Tillväxtverket genomförde gjordes under ledning av Skellefteåföretaget Hello Future. Tillsammans med Region Värmland hade vi en utmaning: Hur kan vi göra det enklare för företag att hitta offentlig finansiering som passar dem?

- Resultatet blev en digital prototyp som testades på fem företag i Karlstad och Stockholm. Responsen var god och vi fick fördjupad insikt om företagens behov och utmaningar i att hitta rätt i det flera företag kallade ”finansieringsdjungeln”. Under veckan involverades bland annat experter från Almi och Jönköping Science Park.

- Prototypen togs emot bra av företagare, främjare och internt på Tillväxtverket. Vi avsatte en del tid under en sammanhängande period till arbetet, men det gav ett bra resultat snabbt då vi jobbade fokuserat utifrån en tydlig struktur. Att alla olika kompetenser och involverade parter var med från början bidrog också till ett effektivt arbete.

- Nästa steg blir att vidareutveckla prototypen till en fungerande tjänst för ytterligare test och modifiering. Region Värmland håller i upphandling och projektledning, utveckling sker tillsammans med Tillväxtverket med målet att ha tjänsten på verksamt.se.

Vem vänder jag mig till för mer information?

- Vill du veta mer om designsprint som metod och få hjälp med att genomföra en, kontakta mig Johan Lager på Tjänsteutveckling.

Mer om designsprint

Läs en längre artikel om designsprinten med Hello Futurelänk till annan webbplats