Tillväxtverket

Vill du lära dig mer om EU2020+?

EU-kommissionens förslag till långtidsbudget kom för några veckor sedan och arbetet i Tillväxtverkets projekt EU2020+ fortskrider.

Nu finns en Power Point-presentation som till stor del bygger på Tillväxtverkets ställningstaganden vad gäller nästa programperiod. Den finns till förfogande för alla medarbetare att använda sig av i Quick slide builder och ligger under kategorin EU och heter "EU2020+".

Du kan öven hitta en överblick av presentationen här men du måste vara inloggad. 

Vill du veta mer om EU-kommissionens budgetförslag som kom 2 maj? Det finns en presentation som sammanfattar det, under fliken Annat som rör EU2020+ på EU2020:s samlingssida