Tillväxtverket

EU-kommissionens förslag till budget har kommit – vad händer nu?

Onsdag 2 maj kom EU-kommissionens förslag till långtidsbudget som bland annat innehåller ramarna för den framtida sammanhållningspolitiken. Förutsättningarna för en ny programperiod efter 2020 påverkas av den budget och de förutsättningar som medlemsländerna enas om.

På Tillväxtverket har arbetet inför den nya programperioden pågått sedan 2016 genom projektet EU2020+ och just nu jobbar en läsgrupp på högvarv för att kunna lämna synpunkter på budgeten till Näringsdepartementet. I underlaget ska man analysera, kommentera och ge förslag rörande inriktning och innehåll.

- Jag har sett att gleshet* även i fortsättningen kommer att räknas in när man fördelar pengar till strukturfondsprogram. Det är en av de frågor som Sverige och Finland drivit, i alla fall tidigare. Men var vi slutligen landar återstår att se. EU-kommissionens förslag ska stötas och blötas av medlemsländernas regeringar och kommer i bästa fall att kunna beslutas våren 2019, säger Maria Evertsson, som är ansvarig för läsgruppen och ingår i Tillväxtverkets team för omvärldsbevakning.

Några saker som tas upp i budgetförslaget:

  • Satsningar på försvar, gränskontroller och att hantera migration.
  • Ett nytt investeringsprogram - ”InvestEU”.
  • Ett nytt digitaliseringsprogram - ”Digital Europe Programme”.
  • Ett program för Inre Marknad ersätter nuvarande COSME samt en del konsumentfrågor.
  • Strukturfonder ska styras till ekonomiskt svaga regioner, men hänsyn tas också till arbetslöshet, klimatförändringar samt flyktingmottagande och integration av flyktingar. Fortfarande ska hänsyn tas till EU:s mest glest befolkade regioner.
  • Ökad nationell medfinansiering i strukturfondsprogrammen.
  • Extra satsning på valutaunionen (sannolikt får Sverige en påminnelse om att vi enligt EU-fördraget ska inför euro).

Vill du läsa mer om projektet EU2020+ så hittar du information på Medarbetarsidorna.öppnas i nytt fönster Här finns artiklar, dokument, länkar till projektets Yammer-grupp samt, inom kort, en Power point-presentation som kan användas av medarbetare som ska berätta om EU2020+.

*Att gleshet räknas in som ett kriterium när storleken på programmen räknas fram är en anledning till att programmen i norra Sverige är relativt stora.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.