Tillväxtverket

Förtydligande kring avvecklingen av webbshopen och äldre digitalt material

Rapporter och andra informationsmaterial producerade före 2014 blir kvar digitalt i webbshopen under en period.

Detta medan en arbetsgrupp bestående av Kommunikation, Analys samt Uppföljning och utvärdering undersöker framtida behov och lösningar för att säkra tillgången till kunskap i relevanta rapporter. Flera enheter har uttryckt fortsatt behov av äldre material och kommunikationsavdeningen väntar därför med att ta bort det digitala materialet från webbshopen.

Material från 2015 och senare finns idag på tillvaxtverket.se/publikationer.

Anledningar till att nuvarande externa webbshop ska avvecklas är att det inte går att länka till en specifik publikation, att vi inte kan få någon nedladdningsstatistik och att vi behöver bygga en ny webbshop vart fjärde år till följd av upphandling av tryckeritjänster. Därtill de tidigare kommunicerade orsakerna i form av ett minskat intresse för tryckta publikationer. Läs tidigare artikel.

Lager och beställningsfunktion avvecklas som planerat 30 april

Vill du behålla utgivet material som idag lagerhålls kontakta kommunikationsavdelningen omgående. De publikationer som finns beställningsbara i lager idag hittar du i webbshopenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster under Tryckt version.

Kontakt

Jenny Weimerbo, Kommunikationsavdelningen