Tillväxtverket

Nu öppnar Guru - vårt nya handläggarstöd

Guru, som vi döpt vårt nya handläggarstöd till, finns tillgängligt för dig som arbetar med finansiering. Verksamhetsstöd som tagit fram Guru tar första månaden emot synpunkter genom kommentarer direkt i Guru. Du hittar Guru under verktyg här på Medarbetarsidorna.

Vad är Guru?

Guru är vårt nya handläggarstöd som innehåller vägledning för dig som arbetar med finansiering med nationella projektmedel eller EU-medel (de regionala strukturfondsprogrammen eller nationella regionalfondsprogrammet). 

Guru ersätter de tidigare verktygen:

  • Handläggarstöd nationella stöd
  • Intern handbok för handläggning av EU-projekt
  • ELP
  • Rättsfallsdatabas på gamla Insidan
  • Nyps/Nyps2020-manualer

Innehållet kommer ständigt att utvecklas och uppdateras. Andra stödformer kommer också successivt att läggas till.

Hur kommer jag igång?

Instruktioner och film om Guru.Powerpoint

Informationstillfällen

Du kan delta i den angivna lokalen eller direkt från din dator via StarLeaf. Lägg till informationstillfället i din kalender genom att följa länken till mötesbokning för respektive tillfälle och välj ”Lägg till i kalendern”.

Kontor

Lokal

Datum och tid

 

Lägg till mötet i din kalender

Malmö

Västra hamnen

14 maj 13.30 – 14.15

Mötesbokninglänk till annan webbplats

Jönköping

Europa

 14 maj 15.00 – 15.45

Mötesbokninglänk till annan webbplats

Göteborg

Poseidon

 15 maj 9.00 – 9.45

 Mötesbokninglänk till annan webbplats

Örebro

Hjälmaren

15 maj 13.30 – 14.15

 Mötesbokninglänk till annan webbplats

Gävle

Brända Bocken

15 maj 15.00 – 15.45

 Mötesbokninglänk till annan webbplats

Östersund

Fyran

16 maj 10.00 – 10.45

 Mötesbokninglänk till annan webbplats

Luleå och Arjeplog

Renen, Blå rummet

 16 maj 13.00 – 13.45

 Mötesbokninglänk till annan webbplats

Stockholm, avdelning Företag

Affärsidén

25 maj, ordinarie avdelningsmöte

Se bokning avdelningsmöte

Stockholm, övriga

Enkelheten

28 maj 13.30 – 14.15

Mötesbokninglänk till annan webbplats

Möjlighet att lämna synpunkter

Första månaden kan du ge feedback och synpunkter på innehållet i Guru direkt genom ett kommentarsfält på respektive sida. Kommentarerna kommer att vara öppna t.o.m. 25 maj. Kommentarerna tar vi om hand löpande och förbättrar det som är möjligt.

Innehållsansvarig: Susanna Lindbom och Sandra Zakrisson