Tillväxtverket

Tåg sätter spår i vår miljörapport

Tillväxtverket har minskat klimatutsläppen från resor. Det visar den miljörapport som vi har lämnat in till Naturvårdsverket. Utsläppen har minskat både totalt och per medarbetare och fler tågresor är en stor del av förklaringen.

Varje år lämnar vi in en miljöledningsrapport till Naturvårdsverket som sammanställer resultat från alla myndigheter. Årets rapport visar flera positiva nyheter. Klimatutsläppen har minskat med 7,5 procent totalt för myndigheten och med 11 procent per medarbetare. Samtidigt har antalet resor ökat.

Hur går det ihop? Vi ställer frågan till Johanna Giorgi, som arbetat med redovisningen.

– En förklaring är att vi har minskat längden på våra resor - vi reser fler men kortare resor. En annan är att vi oftare väljer att åka tåg när det är möjligt. Antalet resor med tåg har ökat med hela 61 procent jämfört med förra året!

Vad beror det ökade tågresandet på?

– Vi är många som vill minska vår klimatpåverkan och ett sätt är ju just att välja tåg framför flyg när det är möjligt. Det kan vi se att många idag gör här på jobbet genom att de korta flygresorna är de som har minskat mest.

– Vi har ju också en resepolicy som uppmuntrar till att välja tåg, genom att vi kan boka första klass om resan varar längre än två timmar. Det gör det lättare för dem som vill kombinera restiden med att jobba. Och det är något som många upplever som mycket attraktivt!