Tillväxtverket

Webbshopen läggs ner 30 april

Tillväxtverkets webbshop och lager med publikationer från 2009 fram till idag avvecklas den sista april.

Webbshopen är en extern tjänst kopplad till Tillväxtverkets ramavtal för tryckning av informationsmaterial såsom rapporter och broschyrer. Länk till webbshopen.länk till annan webbplats

Nyare material finns på tillvaxtverket.se

Webbshopen ska inte förväxlas med samlingssidan med informationsmaterial på vår webbplats (tillvaxtverket.se/publikationer) där du hittar det som myndigheten gett ut digitalt från 2015 och framåt.

Vi ställde några frågor till Jenny Weimerbo på Kommunikationsavdelningen som utrett Tillväxtverkets framtida behov av en webbshop. Beslut om avvecklingen har fattats av generaldirektören.

Varför lägger vi ner webbshopen och tar bort lagret?

Jenny Weimerbo

Antalet publikationer som vi trycker minskar i snabb takt. För två år sedan tryckte vi cirka 140 rapporter och informationsmaterial, ett år senare bara 50 stycken och bara en av dessa titlar lagerhåller vi. Totalt i lager har idag endast ett 50-tal titlar och de flesta är minst fem år gamla.

– Det är förstås så att rapporten är fortsatt viktig som källa till kunskap. Tillväxtverket producerar 40 till 50 rapporter per år och en hel del andra informations­material. Skillnaden är att vi numera trycker för att använda vid särskilda tillfällen och inte för att lägga på hylla för eventuell senare användning. Vi ser också en snabb förändring mot digital läsning i samhället och nästan alla rapporter är idag enbart digitala. Och vi gör nya produkter, såsom vår digitala årsberättelse Axplock för tillväxt, som görs direkt som webbsidor.

– Antalet beställningar av tryckta publikationer minskar också. Vi ser nästan en halvering mellan 2016 och 2017, och det som beställs är mestadels material kopplat till att starta företag och i viss mån turismrelaterat. De flesta beställs som enstaka exemplar.

Vad händer med material i lager? Och vad hittar jag framöver äldre material?

– Att ha ett lager med produkter som sällan beställs är inte kostnadseffektivt.

Hur blir det med Starta företag-broschyrerna?

– Det material som är kvar 30 april kommer att återvinnas. Allt material ska förstås arkiveras i Public360 och äldre material kommer också kunna hittas digitalt via kommunikationsavdelningen.

– Den absolut största delen av dagens lager består av Starta företag-broschyrer som ges ut av myndighetssamarbetet för verksamt.se. Enheten Digital kommunikation, som ansvarar för dem, planerar att använda upp de aktuella broschyrerna som de har i lager. Därefter blir det möjlighet för de som träffar målgruppen att göra större beställningar via verksamt.se genom att de vid behov trycks i en begränsad upplaga (så kallad print-on-demand).

Kan vi även framöver beställa tryckt?

– Ja, visst kan vi det. Exempelvis för att använda på en konferens eller för att låta vidareförmedlare nyttja det. Som handläggare får du då beställa tryckning av materialet och din enhet står för kostnaderna för tryck och distribution.

Vad gör vi istället?

– Kommunikationsavdelningen satsar på att vidareutveckla den digitala presentationen av publikationen på tillvaxtverket.se för att ännu bättre lyfta fram innehållet i den. En del i detta är att göra publikationerna som e-böcker som läses direkt på skärm istället för en pdf. Vi möter då behovet av tillgänglighetsanpassning genom ett att rapporten får ett responsivt format som anpassas till skärmstorleken. Det är dessutom billigare lösning än en tillgänglighetsanpassad pdf-fil.

– Likaså jobbar vi kommunikatörerna tillsammans med handläggare för att sprida innehållet i andra kanaler, exempelvis som grafik i våra sociala kanaler.