Tillväxtverket

Kristina Lindskog blir vårt dataskydds­ombud

Hej Kristina Lindskog på Juridik! Du har utsetts till dataskyddsombud på Tillväxtverket.

Vad innebär det att vara dataskyddsombud?

– Jag ska hjälpa myndigheten med att övervaka att vi följer den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj i år.

– I rollen ingår också att vara Tillväxtverkets kontaktpunkt gentemot Datainspektionen samt att informera och ge råd internt i frågor som rör GDPR.

Är det alltså dig vi ska vända oss till om vi har frågor om GDPR?

– Nej, som medarbetare ska man i första hand vända sig i till de som ansvarar för GDPR-anpassningen av verksamhet och system, det vill säga till berörd chef och systemägare. Sedan kopplar de in mig vid behov. Har man frågor om hur GDPR ska tolkas kan man också vända sig till sin enhets kontaktperson inom Juridik.

– Däremot kommer de personer som vi har personuppgifter om att kunna vända sig till mig, för att hävda sina rättigheter. Det kan handla om allt från att få information om pågående personuppgiftbehandlingar till att begära att uppgifter tas bort.

Kan du säga något om hur det går med GDPR-arbetet på myndigheten?

– Arbetet löper på, i linjen och i projektet. Det finns fortfarande en hel del kvar att göra, men vi tar ett steg i taget.

– Information kommer att läggas ut på Medarbetarsidorna löpande. Idag finns det till exempel basinformation om GDPR där, och en mall för personuppgiftsbiträdesavtal. Mallen använder vi när vi sluter avtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.

Läs mer om personuppgifter och GDPR