Tillväxtverket

Regeringens vårändrings­budget 2018

Vårändringsbudgeten 2018 innehåller inga förslag med direkt påverkan på Tillväxtverket. Däremot finns förslag som har bäring på Tillväxtverkets verksamhet och resultatområden.

De förslagen är som följer, bland annat:

  • Satsningar på extratjänster (400 mkr) och sommarjobb (100 mkr)
  • 50 mkr för ökat deltagande i vuxenutbildning och 60 miljoner på SFI
  • 95 mkr för ökat bostadsbyggande
  • Omfördelning inom budgeten gällande statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

Fördjupad text om de förslag som har bäring på vår verksamhetPDF

Regeringens presentation av vårbudgeten, på regeringen.selänk till annan webbplats

Vårändringsbudgeten i sin helhetlänk till annan webbplats