Tillväxtverket

Omvärlds­spaning - God konjunktur men matchnings­problem inom tjänstesektorn

Vecka 13-14. Läs också om att 2017 var ett starkt exportår för Sverige, NNRs rapport om företagens regelkrångel och om svårigheter, avvägningar och fallgropar när innovations- och företagsstöd fördelas.

...och om OECDs rapport om turism, EU:s kulturpolitik efter 2020 och att Nordiska länder ligger i topp vad gäller lycka :)

Läs omvärldsbevakning vecka 13-14.PDF

Gå till sidan Omvärldsbevakning

Innehållsansvarig: Christina Nyström