Tillväxtverket

Glädjande kvitto på vår kunskap

Vi kan glädjas åt ett erkännande för oss som kunskapsorganisation. En ny statlig offentlig utredning (SOU) skriver om myndighetens arbete för kulturella och kreativa näringar

Klas Rabe

Klas Rabe

”Den verksamhet som byggts upp på Tillväxtverket är angelägen på flera sätt, inte minst för att…identifiera viktiga trender på området”, skriver utredningen. Dessutom föreslår den att myndigheten får utökat mandat och nya uppdrag inom analys och digitalisering.

Den Konstnärspolitiska utredningen

Ann-Christin Nykvist, före detta statsråd och generaldirektör, har lett arbetet i en statlig utredning som överlämnades till regeringen i påskveckan. Utredningen, som belyser villkor för företag och yrkesverksamma inom musik, dataspel, design och liknande, har arbetat under namnet Konstnärspolitiska utredningen. Huvudparten av analys och förslag berör sociala villkor, men utredningen belyser även utvecklingen kring kulturella och kreativa näringar. Dessa näringar utgörs ju i mycket hög grad av professionellt verksamma konstnärer.

Koll på trenderna och samarbete mellan politikområden

I detta sammanhang ger utredningen ett tydligt erkännande till oss som kunskapsorganisation. Utredningen skriver: ”Den verksamhet som byggts upp på Tillväxtverket är angelägen på flera sätt, inte minst för att överbrygga gränser mellan politikområden och för att identifiera viktiga trender på området för dessa näringar. För att ytterligare tydliggöra myndighetens ansvar på området föreslår utredningen att regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att fortsatt utveckla analyser och strategier som stärker de kulturella och kreativa näringarna i Sverige.”

Kulturella och kreativa näringar driver digitalisering

Utredningen betonar också kreatörernas och det kulturella innehållets stora betydelse för att driva fram nya digitala tjänster, och därmed ekonomisk tillväxt. Tillväxtverkets generella insatser för företagens digitalisering framhålls vara värdefulla också för kultursektorn, samtidigt som åtgärder föreslås för att dessa insatser ska nyttjas mer av konstnärer och kreatörer, i syfte att nå förstärkta positiva samhällseffekter.

Ta del av utredningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster