Tillväxtverket

Working in Sweden – ny myndighets­gemensam webbplats ­

Just nu pågår regeringsuppdraget Working in Sweden, med uppdrag att ta fram en webbplats med information för utländska arbetsgivare, arbetstagare och egenföretagare. Uppdraget leds och samordnas av Svenska institutet och Tillväxtverket ingår tillsammans med Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Kommerskollegium, Migrationsverket och Skatteverket i projektgruppen.

- Vi arbetar just nu med informationsstrukturen och kommer snart att ha en mer tydlig bild av hur webbplatsen ska se ut. Den kommer att erbjuda en överblickbar guide till vad man behöver för att arbeta eller starta och driva företag i Sverige, säger Sara Strandqvist som representerar Tillväxtverket i projektgruppen.

Webbplatsen ska inte upprepa information som redan finns på respektive myndighets webbplats utan fungera som en samlad ingång för vidare information. För vår del innebär det kortfattad information om att starta och driva företag som länkar vidare till verksamt.se.

Många parallella projekt pågår

Det pågår flera uppdrag som har beröring till projektet och målgruppen ny i Sverige. Malin Wilson, projektledare på Svenska institutet, lägger mycket tid på samverkan och omvärldsbevakning.

- Arbetsförmedlingen har fått ett regeringsuppdrag om att ta fram information om svensk arbetsmarknad till nyanlända och inom samverkansuppdraget ”Livshändelse ny i Sverige” tittar man på att samla myndighetsinformation för den som är ny i Sverige. Dessa projekt ligger väldigt nära vårt och det är viktigt att vi har en tät dialog om hur vi kan samverka. Vi vill inte att målgrupperna ska mötas av dubbelinformation eller att myndigheterna ska jobba dubbelt, säger Malin.

Lansering i augusti 2018

Webbplatsen ska lanseras i en första version redan den 1 augusti 2018 för att sedan utvecklas under hösten. I januari 2019 ska projektet återrapporteras till Arbetsmarknadsdepartementet.