Tillväxtverket

Två chefer delar på rollen som tillförordnad förvaltningschef

Efter det att nuvarande förvaltningschef Mattias Åsander slutar vid myndigheten den 13 april kliver två chefer in som tillförordnade avdelningschefer. Avdelningen får alltså två chefer under en period. Samtidigt får myndigheten en tillförordnad enhetschef för HR och en ställföreträdande avdelningschef för Regioner.

Tillförordnad förvaltningschef

Moa Hjertson, idag enhetschef för HR, blir tillförordnad förvaltningschef med ansvar för enheterna HR, Ekonomi, Intern service och IT.

Patrik Sällström blir tillförordnad avdelningschef med ansvar för enheterna Verksamhetsstöd, Juridik och Granskning.

Avdelningens stabsfunktioner delas mellan dem. Moa ansvarar för administratör och attesterande myndigheten, medan Patrik ansvarar för internkontrollen.

Förordnandena gäller 16 april till 31 augusti 2018 under rekryteringsprocessen för ny Förvaltningschef.

Tillförordnad HR-chef

Per Cederblad blir tillfördnad HR-chef under den aktuella perioden .

Moa fortsätter dock att ansvara för omlokaliseringsfrågan.

Tillförordnad ställföreträdande avdelningschef Regioner

Martin Olauzon ersätter Patrik Sällström som ställföreträdande avdelningschef vid Regioner under den aktuella perioden.