Tillväxtverket

Jobskills.se hjälper nya i Sverige och arbetsgivare att hitta varandra

Kompetenskartläggningsverktyget jobskills.se hjälper personer som är nya i Sverige till försörjning och arbetsgivare att rekrytera. När projektägare från Tillväxtverkets satsning Främja nyanländas företagande samlades för att utbyta erfarenheter fanns Daniel Birnik från Arbets­förmedlingen på plats.

Daniel Birnik berättade om hur arbetsgivare kan använda jobskills för att rekrytera personer som är nya i Sverige, jobskills.selänk till annan webbplats

När verktyget lanserades under våren 2017 riktades det framför allt till asylsökande. I januari 2018 gjordes tjänsten tillgänglig även för arbetsgivare. Anledningen till glappet var att Arbets­förmedlingen ville bygga upp en tillräcklig bas av arbetssökande innan arbetsgivarna släpptes in.

– I dagsläget finns 35–36 000 profiler i verktyget, varav 22 500 är publicerade. 40–50 procent är asylsökande, resten har uppehållstillstånd, berättar Daniel Birnik. Som arbetsgivare kan man filtrera på kompetens, län eller kommun för att hitta den kompetens man behöver.

Nå egen försörjning snabbare

I verktyget kan asylsökande och nyanlända göra ett cv på sitt modersmål via valbara alternativ. Man lägger man in erfarenheter och eventuell utbildning. Sedan kan man få sin profil översatt till svenska, dela den med arbetsgivare och få vägledning kring arbetsmarknaden utifrån sina val.

– Tanken är att asylsökande ska kunna snabba på sin process mot egen försörjning. Förutom att göra ett cv kan exempelvis en utbildad läkare få råd om hur valideringen för yrket fungerar i Sverige, och en person som vill jobba som snickare kan få tips om vilka utbildningar som finns och hur man går vidare för att få jobb, säger Daniel Birnik.

Erfarenhet av eget företagande

I den första versionen som lanserades saknades möjlighet att ange erfarenhet av eget företagande. Tillväxtverket har tillsammans med Arbetsförmedlingen utvecklat jobskills så att även företagarperspektivet finns med. Förutom att lägga in erfarenhet från företagande i sitt cv kan den som vill starta företag läsa om vilka regler som gäller i Sverige, hur man går till väga för att starta sitt företag och vilket stöd och rådgivning som finns att få.

Företagsfrämjare kan använda jobskills för att hitta potentiella deltagare till olika insatser. Nyanlända som har erfarenhet och intresse för företagande kan då genom riktade utskick få information om vilket stöd som finns att få på lokal eller regional nivå.

– Nu ser vi verkligen fram emot att testa verktyget, säger Tommy Henriksen, Hudiksvalls kommun, efter Arbetsförmedlingens presentation. Tommy är projektledare för projektet Företagande på lika villkor, ett av projekten som ingår i satsningen Främja nyanländas företagandelänk till annan webbplats