Tillväxtverket

Myndigheter vill förenkla för nya personer i Sverige

I en ny rapport presenterar Livshändelsen ny i Sverige förslag för hur myndigheter tillsammans ska kunna stötta personer som är nya i Sverige på ett bättre sätt. Det handlar om personanpassad information och e-tjänster.

Myndigheterna som samverkar inom Livshändelsen ny i Sverige tog under hösten 2017 fram en rapport om hur de, genom ett långsiktigt myndighetssamarbete, kan guida personer från att de har en idé om att komma till Sverige tills dess de känner sig som en del av det svenska samhället. Rapport om Livshändelsen ny i Sverigelänk till annan webbplats Tillväxtverket är en av myndigheterna som samverkar inom Livshändelsen.

Svårt att hitta rätt

Rapporten grundar sig på de behov som myndigheterna samlat in om personer som är nya i Sverige. Undersökningarna visar att landets myndigheter skulle kunna jobba bättre, smartare och effektivare med information och e-tjänster för personer som är nya i Sverige.

– Som ny i Sverige möts du av ett överflöd av information. Du får inte någon sammanhängande och samlad information utifrån din livssituation, säger Sara Strandqvist, som representerar Tillväxtverket i samverkansuppdraget. Myndigheterna erbjuder mycket information, men i stuprör på sina egna webbplatser och utifrån sina myndighetsperspektiv. Det gör det svårt för personer som är nya i landet att navigera rätt.

Samlad information och e-tjänster kan underlätta

– Målet är att skapa en digital lösning som är gemensam för myndigheterna där all relevant information och alla e-tjänster som berör personer som är nya i Sverige samlas på en plats. Där ska du få vägledning genom guider och checklistor utifrån din situation, och det ska bli enklare att komma vidare med sin etablering i det svenska samhället. Tanken är att personer som är nya i Sverige ska få bättre förutsättningar att fatta välgrundade beslut om sin framtid, säger Karin Derestam, uppdragsledare för samverkansuppdraget.

Nästa steg i arbetet är att presentera beslutsunderlag som tydliggör vilka effekter man vill uppnå och en handlingsplan för eSams styrgrupp. Om, och i så fall när, livshändelsen ska jobba vidare med ett projekt är fortfarande inte bestämt.

– Det tar tid att få igång utvecklingsprojekt i samverkan med flera myndigheter. Det kräver ett långsiktigt perspektiv och samverkansöverenskommelser som är hållbara över tid, säger Karin Derestam.

Om Livshändelsen ny i Sverige

Det finns flera livshändelser där olika myndigheter samverkar. Genom att kartlägga en händelse ska man kunna hitta samarbetsområden där myndigheterna kan effektivisera, och göra tillvaron enklare för de berörda personerna.

 

Livshändelsen ny i Sverige ska förenkla från tiden från att en person får en idé om att vilja bosätta sig i Sverige tills personen inte längre har några särskilda behov kopplade till att hen är ny i Sverige. Livshändelsens målsättning är att berörda myndigheter ska kunna ge sökande och nyanlända bättre service, snabbare etablering och minskat antal myndighetskontakter.


Migrationsverket färdleder och driver arbetet på uppdrag av myndighetssamarbetet eSamlänk till annan webbplats. De myndigheter som medverkar i livshändelsen ny i Sverige är: Arbetsförmedlingen, Skatteverket, SKL, Försäkringskassan, Läns-styrelserna, CSN, Tillväxtverket, Pensionsmyndigheten, Kronofogden och Migrationsverket.