Tillväxtverket

Pecha kucha - vad är det?

Hej Olof Billebo och Maria Engström på Tillväxtskapande samhällsplanering. Det ryktas om att ni har gjort en pecha kucha.

Vad är en pecha kucha?

Pecha kucha är ett presentationsformat som alltid innehåller 20 bilder, som visas 20 sekunder vardera. Därmed blir presentationen exakt 6 minuter och 40 sekunder. Pecha kucha-formatet uppkom i Japan för 15 år sedan, och har sedan spritt sig över världen. Pecha kucha betyder ungefär ”snick-snack” på japanska.

I vilket sammanhang höll ni den?

I mars arrangerade vi ett lärpass på Reglabs årskonferenslänk till annan webbplats tillsammans med Boverket. Temat var ”maxad regional kapacitet” och syftade till att väcka nyfikenhet och intresse kring hur regioner och kommuner kan samverka genom att tillämpa ny teknologi. Pecha kucha-presentationen fungerade som introduktion till den workshop som vi höll i efteråt.

pecha kucha på Reglab 2018

På bilden; Maria Engström Tillväxtverket, Daniel André Boverket och Sebastian Sjöberg Tankesmedjan 10xLabs.

Hur kom ni på idén?

Konferensarrangören uppmanade alla att undvika långa presentationer för att istället skapa dialog och interaktion med åhörarna. Eftersom tiden var begränsad till 45 minuter kom vi fram till att introduktionen fick vara max 10 minuter. Då föddes idén om en pecha kucha-presentation.

Vad tyckte publiken?

Några i publiken hade sett pecha kucha-presentationer tidigare och några hade dessutom hållit i egna, men för de flesta var det ett nytt format. Vi hade möblerat med ståbord för att undvika känslan av passivt lyssnande till förmån för nätverkande och interaktion. Det var många som uppskattade att få sträcka på benen efter att ha suttit och lyssnat många timmar i plenum. Flera uppskattade helheten, med en kort introduktion och en ”spelifierad” workshop som avslutning. En grupp blev så inspirerade att de skulle hålla en egen pecha kucha-presentation och även upprepa workshopen med sina kollegor.

Vad är vinsten med en pecha kucha jämfört med en vanlig presentation?

Tiden. Som åhörare är det svårt att hålla koncentrationen uppe under långa presentationer. Eftersom tiden i en pecha kucha-presentation är begränsad måste presentatören fokusera på det viktiga. De flesta pecha-kucha-presentationer innehåller dessutom endast bilder, vilket gör att du som åhörare kan fokusera på att lyssna snarare än att läsa.

Vad var det som tog mest tid i förberedelserna?

Att ta fram ett manus som följde en röd tråd och innehöll alla delar vi ville få med, samtidigt som allt överflödigt skalades bort. Även arbetet med att ta fram passande bilder var tidskrävande. Förutom bilder från vår egen bildbank använde vi endast bilder med fria rättigheter från sidorna Unsplash och Pixabay, i samråd med Kommunikation.

Var kan jag se pecha kucha-resultatet?

Vi har samlat materialet från vårt lärpass på vår webb, där även pecha kucha-presentationen finns inbäddad.

Om jag skulle vilja göra en pecha kucha, vilket skulle vara ert bästa råd till mig?

Börja med att tänka ut vad det är du vill förmedla; vad är essensen av ditt budskap? Dela sedan upp innehållet i 20 powerpoint-bilder och skriv några korta meningar till varje bild. Välj ut bilder som är lätta att associera till. Öva sedan på manuset tills det sitter, innan du ställer dig på scenen.