Tillväxtverket

Vi får del av beröm för kontroll av EU-medel

Ekonomistyrningsverket ESV, berättar i ett pressmeddelande att myndigheter har bra kontroll på EU-medlen. Tillväxtverket är en av de myndigheter som ESV granskar och som alltså får del av berömmet.

Ur ESV:s pressmeddelande 2018-03-20

Ekonomistyrningsverket (ESV) granskar årligen hur ansvariga myndigheter hanterar det EU-stöd de betalar ut till stödmottagare. ESV:s arbete visar att förvaltningen av EU-medel fungerar bra överlag, men att det finns vissa förbättringsområden.

ESV kan konstatera att förvaltningen av EU-medel fungerar bra. Myndigheternas räkenskaper är tillförlitliga och deras utbetalningar till stödmottagarna innehåller få fel. EU-kommissionen bedömer att hanteringen är tillfredsställande om de felaktiga utbetalningarna ligger under 2 procent, vilket merparten av de svenska utbetalningarna gör.

Hela pressmeddelandet på esv.selänk till annan webbplats