Tillväxtverket

Omvärldsspaning - om ny digital skatt, färre RUT-företag m.m.

Vecka 11-12. En omvärldsspaning om ny digital skatt, att det finns fler äldre företagare i Sverige än i EU och färre ROT o RUT-företag. Läs också om att OECD vill slå ihop Göteborg, Oslo och Malmö till en storregion, Svenskt Näringsliv om behovet av infrastruktur och att det är fortsatt högtryck i tekniksektorn.

...och att det offentliga blir en allt mindre del av BNP - från 1:a i EU till 7:a, nya skatteregler för företag, att svenskar är negativa till delningseknomin och att vi kan flyga på skogsrester. Läs omvärldsbevakning vecka 11-12.PDF

Gå till sidan Omvärldsbevakning

Innehållsansvarig: Ulf Savbäck