Tillväxtverket

Utbilda dig om korruption

Sverige har halkat ner på listan över de minst korrupta länderna och därmed har även förtroendet för myndigheter naggats i kanten. Att ha en välfungerande och rättssäker offentlig förvaltning är en demokratifråga.

Att aktivt förebygga korruption och andra missförhållanden samt att upptäcka och agera om det förekommer är viktigt både för oss som myndighet och för den offentliga förvaltningen i stort.

För att säkerställa att vi har tillräckliga kunskaper när det gäller korruption bjuder vi in till utbildningen, Korruptionsförebyggande arbete.

Innehållsansvarig: Meliha Sevinc Husberg