Tillväxtverket

Så mycket energi använder vi - 2017 års miljörapport

Miljöarbetet är en viktig del av hållbar tillväxt och ska prägla hela verksamheten, både vårt interna och externa arbete. Vi rapporterar årligen om miljöarbetet och 2017 års rapport lämnades in till Naturvårdsverket i slutet av februari. Vi ställde några frågor till Johanns Giorgi, ansvarig för vårt miljöhållbarhetsarbete, lite om resultatet av miljöarbetet.

johanna giorgi

Hur ser vårt energianvändande ut egentligen, i stort?

– Energiförbrukningen har gått upp sedan förra året men den är fortfarande nästan en fjärdedel lägre jämfört med 2015. Det här pekar på att kombinationen av hårda (ny teknik) och mjuka (nytt arbetssätt) lösningar är ett framgångsrecept!

Vad kan vi konkret bli bättre på?

– Krav vid inköp och upphandling är fortfarande en utmaning, åtminstone vad gäller själva uppföljningen. Att ställa krav är däremot inte så svårt men det är vi som måste göra det, när vi beställer mat, lokaler, konsulttjänster, IT-lösningar och så vidare. Våra kollegor på Upphandling bidrar med hjälp och stöd. Jag tror vi glömmer att vi som individer sitter med trumf här (enligt myndighetens riktlinjer ska vi ställa krav)

– Vi ser också vikten av att kunna mäta för att kunna följa upp, utvärdera och sätta mål. Här återstår mycket arbete kopplat till kärnverksamheten, det vill säga främjandearbete och projektfinansiering bland annat.

Vårt resande då, hur såg det ut 2017 jämfört med året innan?

– Utsläppen från resande har gått ner, både sett till totalen och beräknat per medarbetare. Vi åker väldigt mycket mer tåg än tidigare, tågresandet har ökat med 60 procent jämfört med 2016. Dels för att vi reser fler men kortare sträckor, men jag gissar att det även finns ett medvetet val från medarbetarna bakom.