Tillväxtverket

Nya enhets- och gruppchefer

Flera nya ordinarie och tillförordade chefer utsedda.

Ulf

Enheten Kompetensförsörjning och digitalisering

Ny enhetschef för Kompetens­försörjning och digitalisering från 1 april blir Ulf Savbäck.

Johanna Essemyr Pauldin som varit tillförordnad enhetschef slutar sin anställning på Tillväxtverket 16 mars. I glappet dem emellan går avdelningschef Tim Brooks in som tillförordnande chef för enheten.

Ulf Savbäck är för närvarande tillförordnad enhetschef på analysenheten. Han säger så här om det nya chefsuppdraget.

– Jag är väldigt glad och ser fram emot möjligheten att jobba med några av våra allra viktigast frågor tillsammans med ett väldigt erfaret och duktigt gäng på enheten. Och det känns bra att ha med mig i ryggen en väldigt lärorik och supertrevlig tid på grymma analysenheten.

Enheten Analys

Tillförordnad enhetschef för Analys från 1 april är Sigrid Hedin. Rekrytering av ordinarie chef pågår.

Enheten Regional tillväxt Södra Sverige

Tillförordnad enhetschef för Regional tillväxt Södra Sverige sedan 1 mars är Vivianne Yllenius. Rekrytering av ordinarie chef pågår.

Enheten Granskning

Enheten Granskning har sedan mitten av februari tre gruppchefer:

Granskning Södra Sverige - Richard Petersson

Granskning Mellan Sverige - Linda Back

Granskning Norra - Gabriella Fredriksson