Tillväxtverket

Vad händer inom Digitali­serings­lyftet?

Små och medelstora industriföretag behöver öka tempot i sitt arbete med digitalisering för att klara sin konkurrenskraft. Därför driver vi Digitaliseringslyftet, ett av sju regeringsuppdrag som Tillväxtverket har inom ramen för Smart industri. Gunilla Thorstensson och Björn Langebeck berättar mer om vad som är på gång just nu.

Digitaliseringslyftet ger industriföretag en möjlighet att lära av andra och få en bättre bild av digitaliseringens utmaningar och möjligheter och få rådgivning och coachning. Syftet med Digitaliseringslyftet är att företagen ska upptäcka digitaliseringens möjligheter och öka användningen av digital teknik i sina processer och i sin verksamhet.

Kickstart en del av Digitaliseringslyftet

Kickstart Digitalisering är det största projektet inom Digitaliseringslyftet och ”tänder lampan” om vad digitaliseringen skulle kunna innebära för det egna företaget. Kickstart är en kort seminarieserie med föreläsningar och workshops som ger företagen en effektiv start till att komma igång. Små och medelstora industriföretag kan hitta samarbeten med varandra och få stöd till att påbörja eller fortsätta sitt digitaliseringsarbete. Kickstart genomförs i hela landet av Teknikföretagen i samarbete med IF Metall och RISE. Även Swerea IVF, IUC, science parks och andra lokala och regionala partners medverkar i genomförandet.

Coachning och affärsutvecklingscheckar

Via Digitaliseringslyftet finansierar vi även flera projekt som erbjuder coachningsinsatser till företagen, varav flera drivs av IUC runt om i landet under det gemensamma namnet Indigo. Sedan tidigare erbjuder vi också affärsutvecklingscheckar till företag som vill digitalisera sin verksamhet.

Digitaliseringslyftet pågår 2016 – 2019 och omfattar 78 miljoner kronor, och bygger vidare på den ettåriga pilotsatsning som Tillväxtverket drev under 2016.

Vad händer i Digitaliseringslyftet just nu?

Nu är det viktigt att mobilisera de små och medelstora industriföretagen runt om i landet att delta i Kickstart och coachningsprojekten. Industrin går fantastiskt bra just. Det är i goda tider man ska förbereda sig för nästa lågkonjunktur och digitaliseringen är en viktig nyckel för att företagen att klara och stärka sin konkurrenskraft i en mycket tuff konkurrenssituation.

Det största jobbet att nå företagen gör förstås projekten, som genom sina starka nätverk har bäst möjligheter att lyckas. Men de vill gärna att Tillväxtverket stöttar. Hittills har vi skickat ett brev till landets alla små och medelstora industriföretag om vilka möjligheter som finns i alla regioner. Vi har även annonserat i Ny Teknik.

Webbsändning för att nå kommunerna

Björn Langebeck

Den 15 mars kl 14 deltar vi i en webbsändning, som SKL gör riktad till näringslivscheferna i kommunerna. Industriföretag är viktiga arbetsgivare runt om i landet och SKL vill bidra till att väcka näringslivschefernas intresse för Kickstart Digitalisering. 

Gunilla Thorstensson och Björn Langbeck deltar från Tillväxtverket, och Maria Rosendahl, Teknikföretagen och Ola Asplund, IF Metall. Andra medverkande är Douglas Almquist och Fredrik Holmgren, näringslivschefer i Oskarshamns respektive Örnsköldsviks kommuner. De berättar på vilket sätt de haft nytta av Kickstart Digitalisering, och om resultaten för företagen.

— Näringslivscheferna är en viktig grupp för att nå företagen. Jag hoppas vi verkligen kan förmedla till dem vilka möjligheter de har att kunna stödja sina företag in i digitaliseringen, säger Björn Langbeck.

— Många företag vet inte vad de ska göra. När ett första, gärna lite mindre digitaliseringsprojekt drar igång i företaget kommer man förbi den första tröskeln. Det handlar om att lära genom att göra och på så sätt öka kunskapen om digitaliseringens möjligheter både hos ledning och anställda, säger Gunilla Thorstensson. 

Gunilla Thorstensson tar över ansvaret för Digitaliseringslyftet från den 19 mars.

Vill du veta mer?

Följ webbsändningen 15 mars kl 14–15länk till annan webbplats (kan även ses i efterhand).

Mer om Digitaliseringslyftet
Mer om Kickstart Digitaliseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se film om Indigolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Digitaliseringslyftet är ett av sju uppdrag inom Smart industri.
Läs mer om våra övriga insatser.