Tillväxtverket

Så kan fler nyanlända starta företag

Under våren besöker Tillväxtverket tillsammans med Arbetsförmedlingen projekt inom satsningen Främja nyanländas företagande. Det senaste besöket gick till Göteborg och projektet Start-up Fast Track som drivs av Stadsdelsförvaltningen Västra Hisningen.

Deltagare från satsningen Främja nyanländas företagande

Workshop med tema e-handel

Dagens tema var e-handel och deltagarna fick lära sig hur man navigerar bland utmaningarna som möter online-företagare. Hur lanserar man sin produkt, vem är kunden och hur marknadsför man sitt företag, var några av frågorna som diskuterades.

Majoriteten av deltagarna har gedigen erfarenhet av att driva företag i sina hemländer men vill lära sig mer om hur man startar och driver företag i Sverige. Deltagarna siktar bland annat på att starta företag inom valutaväxling och import och export av kläder.

Just nu deltar 25 personer i projektet, och fram till 2019 när projektet avslutas siktar man på att ha utbildat 200 nyanlända inom bland annat e-handel, import/export, kreativa näringar, innovation och mat.

– I den första omgången deltog 25 personer, 17 av dem var kvinnor. Två personer har startat företag, den ena driver en matvagn som säljer falafel och den andra importerar parfymer från hemlandet, berättar Samira Savarani som är delprojektledare i Start-up Fast Track.

Deltagare från satsningen Främja nyanländas företagande

Tillväxtverket besöker samtliga projekt

Under året kommer Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen att besöka samtliga projekt som beviljats medel inom satsningen Främja företagande bland nyanlända, allt som allt 13 projekt i 19 län och regioner. Tillväxtverket samarbetar med Arbetsförmedlingen i det pågående uppdraget. Arbetsförmedlingens roll är främst att skaffa deltagare till projekten.

– Det är väldigt värdefullt för oss att tillsammans med Arbetsförmedlingen komma ut och möta de nyanlända som deltar i projekten. Vi vill veta om de får hjälp och stöd med rätt saker i förhållande till de behov och utmaningar de möter. Deltagarnas återkoppling hjälper oss också att utforma kommande insatser så att de gör största möjliga nytta, säger Lejla Babajic Löfgren som ansvarar för satsningen.

Deltagare från satsningen Främja nyanländas företagande

Tidigare besökta projekt

  • Snabbspår Norr för entreprenörer - Almi Företagspartner Nord
  • Business Navigation in Sweden 2.0 - Internationella kvinnoföreningen, LRC för kvinnor i Malmö
  • Nyanlänt företagande 2.0 - Företagarna/Nyanlänt Företagande AB

Mer information om projekten inom Främja nyanländas företagande