Tillväxtverket

Smart industri lockade fullt hus

Drygt 80 personer från hela landet deltog den 8-9 februari i mötet Tema Smart industri på Västgötagatan 5. Vi bjöd på ett blandat program som intresserade deltagare från regionalt utvecklingsansvariga, IUC, Teknikföretagen, Swerea, RISE och flera andra organisationer som genomför insatser till nytta för industriföretag runt om i Sverige.

Två nya uppdrag i januari

Vi jobbar sedan 2016 med fem regeringsuppdrag, däribland Digitaliseringslyftet och Smart industri i regionerna. I januari 2018 fick vi två nya regeringsuppdrag. Det ena heter Robotlyftet och handlar om att öka kunskapen om automation/robotisering och att öka automationsgraden i små och medelstora industriföretag. Det andra är en fortsättning och uppskalning på Smart industri i regionerna, där regionernas engagemang är helt avgörande.

Ny fakta om industrin

Vi släppte också en den första temarapporten från Företagens villkor och verklighet 2017, Innovativ industri som vill växa. Den visar att de små och medelstora industriföretagen ser optimistiskt på sin framtid. Ett problem är dock tillgången till arbetskraft. De små industriföretagen vill anställa men hittar inte folk. Och industriföretagen är mer spridda i landet än de flesta andra branscher och därför mer beroende av tillgång till bostäder, god infrastruktur och annat som skapar goda livsvillkor för människor.

En ny affärsmodell

En höjdpunkt var också Samuel Holmström, vd vid Lundqvist Trävaru i Piteå. Han föreläste om hur digitaliseringen har lett till en helt ny affärsmodell för företaget. Det var inspirerande och lärorikt att se vad som kan hända när spelutveckling möter en traditionell bransch. Det blir något helt nytt!

Tre röster från regionerna - se film från mötet 8-9 februari