Tillväxtverket

Stora och många uppdrag i års­redovisningen

Den 22 februari, skickade vi in årsredovisningen till regeringen. På 164 sidor finns vårt förra verksamhetsår samlat och några riktigt stora prestationer finns att fördjupa sig i.

Homan Sadat

Homan Sadat som varit projektledare för årsredovisningen pustar ut idag.

– Vi startade arbetet redan i april förra året och började spåna. Vi vill komma bort från den där känslan av ”ja just det, årsredovisning” i november utan istället bygga grunden för den tidigt under året.

Arbetsgruppen har alltså varit igång sedan våren och runt 100 medarbetare har varit skribenter i årsredovisningen.

– Vi har följt samma arbetsprocess som förra året men gjort arbetet lite smidigare genom uppstartsmöten om hur vi jobbar med dokumentet rent praktiskt, gemensamma skrivregler från Kommunikation och hur vi redovisar prestationerna från regleringsbrevet och myndighetsinstruktionen på ett enat sätt. Genom att göra arbetsprocessen så enkel som möjligt, har vi fått mer tid att säkerställa kvaliteten, säger Homan.

I årsredovisningen rapporterar vi resultat och effekter för 14 prestationer, bland annat Snabbspår, delar av digitaliseringslyftet och hela ERUF-programmet 2007–2013 som slutrapporterades i mars förra året.

I årsredovisningen går att läsa att vi 2017 besvarade 104 remisser. Uppdragen till oss ökar också hela tiden, från 53 uppdrag år 2016 till 75 år 2017 och detta år har vi 82 uppdrag, än så länge.

Årsredovisningen ger också en bild av personalen. Vi har 371 årsarbetskrafter, fördelade på 442 medarbetare, där 280 är kvinnor och 162 män, vilket motsvarar 63 procent kvinnor. I både ledningsgrupp och styrelse är 4 av 7 ledamöter kvinnor.

Årsredovisningen vi nu lämnat in utgår från våra gamla mål och nästa år ska vi redovisa utifrån de nya resultatområdena.

– Det blir en utmaning eftersom de skär på en annan ledd än tidigare. Den som har erfarenhet och bra inspel på hur vi gör det smidigt får gärna höra av sig till mig, säger Homan Sadat, som samtidigt vill passa på att tacka alla som deltagit i arbetet med årets upplaga av årsredovisningen.

Årsredovisning 2017

 

Ett annat sätt att redovisa vårt arbete på och berätta om vad det betyder för tillväxten i Sverige finns i den digitala årsberättelsen Axplock för tillväxt