Tillväxtverket

Tematiskt kunskapsstöd SME

Är du handläggare i ett ERUF-projekt och vill stämma av eller bolla idéer i löpande verksamhet? Tematiskt kunskapsstöd för små och medelstora företag (SME) presenterar nu en lista med sakkunniga kontaktpersoner.

Anna Eldestrand

Anna Eldestrand.

Medarbetare som arbetar med ERUF-projekt har länge efterfrågat utpekade sakkunniga kontaktpersoner för olika temaområden inom det tematiska kunskapsstödet för små och medelstora företag, SME. Nu är de utsedda och beredda att diskutera allt från ansökningar och utlysningar till sakfrågor i löpande projekt. Tanken med kunskapsstödet är bland annat att öka samverkan och bättre nyttja kompetenser och resurser inom organisationen.

– Vi hoppas att kontaktpersonerna blir en bro mellan våra ERUF-projekt och verksamheten i våra nationella insatser. Förhoppningsvis bidrar det till att få fart på en del gemensamma aktiviteter. Det kan handla om lärworkshops, samfinansiering av projekt, riktade utlysningar och att förstärka och synka nationella och regionala initiativ, säger Anna Eldestrand som ansvarar för kunskapsstöd SME.

I listan hittar du både sakkunniga inom olika ämnesområden och kontaktpersoner på våra regionala kontor.

Det tematiska kunskapsstödet för ökad konkurrenskraft i SME, små och medelstora företag, bidrar till att vi nyttjar vår gemensamma kunskap på ett bättre sätt och att vi genomför myndighetens insatser mer effektivt och strategiskt. Genom att arbeta som en kunskapsmyndighet, kan vi på ett bättre sätt arbeta för att nå en hållbar tillväxt och växande företag i alla delar av Sverige.

Lista med kontaktpersoner finns under rubriken Konkurrenskraft i SME (små och medelstora företag).