Tillväxtverket

Nu formar vi vår Gd-stab

I samband med omorganisationen beslutades att Gd-staben skulle stärkas upp och få en stabschef. Nu är arbetet igång.

Lena Carlsson

Hej Lena Carlsson, du är tidigare tillförordnad avdelningschef och numera stabschef. Berätta, vad som är på gång kring Gd-staben?

– Tillsammans med GD och nuvarande medarbetare på Gd-staben, Aslög Odmark och Susanne Jansson, har jag börjat titta på vilka uppgifter staben ska ta sig an. Tanken med staben är att stärka myndighetens strategiska arbete och bidra till en framtidsorienterad och kunskapsdriven organisation. I närtid kommer prioriteringen ligga på att öka vårt resultatfokus, stärka vår strategiska utveckling och förenkla våra processer.

– Men det är många frågor som ligger i pipelinen, till exempel hur vi bättre tar tillvara våra innovativa förmågor och hur vi stärker vår kultur som kunskapsmyndighet. Staben har sedan tidigare ett uppdrag att bistå Gd med olika underlag och ta hand om exempelvis dagordningen för veckoberedning och ledningsgrupp.

Om jag har idéer om hur Tillväxtverket kan utvecklas – hur bidrar jag?

– Det är jätteviktigt med idéer in i arbetet, särskilt nu i uppstartsfasen. Det finns en ny grupp på Yammer för Gd-stablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du kan skriva in förslag och diskutera med andra.

Vad blir nästa steg?

– Vi kommer inom kort att annonsera internt för att finna några nya kollegor till staben. Min förhoppning är att kunna ta tillvara kompetenser från olika delar av organisationen. Jag tror vi som organisation vinner mycket på att vi tidvis arbetar i andra roller och sprider vår kunskap och utvecklar våra kompetens. Att jobba i staben under en tid kan vara ett bra sätt att få ett helhetsgrepp över vår verksamhet och bidra såväl till din egen kompetensutveckling som till att stärka oss som organisation.