Tillväxtverket

Vill du nätverka med kollegor på andra myndig­heter?­

Sedan hösten 2014 pågår flera professionella nätverk inom ramen för Rörlighet i staten. I dagsläget är 13 nätverk igång, alltifrån nätverk av controllers till omvärldsbevakare. Nu har du möjlighet att föreslå ett nätverk som du skulle vilja delta i. 

Vi gör nu en omstart med samtliga nätverk för att nya medarbetare ska få chansen att delta och för att skapa fler samverkansytor. Syftet med nätverken att skapa långsiktiga förutsättningar för ett fördjupat samarbete över myndighetsgränserna, vilket kan bidra till ökad rörlighet, kompetensutbyte och verksamhetsutveckling.

Har du en idé om ett nätverk kring något område eller för en yrkesmålgrupp där du skulle vilja se ett nätverk mellan de 15 myndigheterna inom Rörlighet i staten?

Logga in på denna ”mycket korta” enkät och fyll i ditt önskemål om nätverk, syfte samt målgrupp. Enkät för nätverklänk till annan webbplats

Svara senast 28 februari!

Jenny Weimerbo

Jenny Weimerbo på Tillväxtverket deltar i kommunikatörsnätverket som funnits som sedan hösten 2014.

– Vi är ett gäng kommunikatörer som träffas cirka fyra gånger per år. Vi bestämmer gemensamt teman för våra träffar: det har varit allt från sociala medier, varumärke och grafisk profil till internkommunikation i aktivitetsbaserade kontor och moderna intranät. Ämnena tar aldrig slut.

– Det är roligt att träffas, diskutera och utbyta erfarenheter. Mellan träffarna mejlar vi varandra när vi behöver hjälp i konkreta frågor. Nätverket är verkligen till nytta i jobbet och det är därför vi fortsätter att träffas. Jag tror att det finns intresse och utrymme för ytterligare ett nätverk för kommunikatörer.

Läs mer om Rörlighet i staten och våra nätverklänk till annan webbplats

Arbetsgruppen för nätverk inom Rörlighet i staten