Tillväxtverket

Från ärtor till framtidens livsmedels­produktion

Den 6 februari, var Tillväxtverket på plats vid den stora nedlagda Findusfabriken i Bjuv i Skåne. Varför då, kan man fråga sig? Fabriken har ju varit stängd sedan förra året och de flesta av de 400 anställda har hittat nya arbeten. Men siktet var den här gången ställt mot framtiden och utvecklingen av området med en helt ny typ av verksamhet. 

Varselmöte i Bjuv

Stor glädje hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Bjuvs kommunalråd Anders Månsson (S) och Foodhills Sveriges styrelseordförande Bengt Persson.

På tisdagen kom beskedet som invånarna i kommunen väntat och hoppats på. Findus anläggning, som omfattar 47 hektar och 100 000 kvadratmeter lokalyta, har sålts till det nya bolaget Foodhills AB.

Ett centrum för livsmedelsproduktion

Det stora området ska bli ett centrum för framtidens livsmedelsproduktion. Principen är en så kallad cirkulär produktion, där restprodukter från tillverkningen tas om hand och blir till tillgångar i andra delar av produktionen. Allt för att skapa en hållbar verksamhet.

Ambitionerna är höga – under dagen talades det om att bli till ett livsmedelsvärldens Silicon Valley - när det gäller utveckling i hela livsmedelskedjan från råvaran och hela vägen fram i produktionen.

Sikte på 400 arbetstillfällen

Enligt Foodhills styrelseordförande Bengt Persson förs samtal med omkring 50 olika intresserade hyresgäster, där alla är företag med anknytning till livsmedelsbranschen.

- Vi tror på fem till sju hyresgäster till i lokalerna innan året är slut, sade Bengt Persson.

På frågan hur många man tänker anställa svarade Bengt att man siktar på att skapa lika många arbetstillfällen som innan Findus lade ner tillverkningen, alltså omkring 400 personer eller mer.  

På plats var också Peter Odemark, styrelseordförande i Findus Sverige, som talade om affären som en möjlighet att förverkliga visionen om Food Valley of Bjuv. Han avslöjade också att Findus blir en av hyresgästerna på anläggningen. Det handlar om ett samarbete för att fortsätta fylla det stora toppmoderna fryslager som finns i området, men också att fortsätta bedriva forskning och utveckling av grönsaker i Bjuv.

Passar in i Livsmedelesstrategin

Förutom privata verksamheter och pengar finns även olika offentliga aktörer med i bilden. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht fanns på plats under tisdagen och sa att hela Livsmedelssverige är glada nu efter att ha följt det slitsamma arbetet med att få avtalet till stånd. Arbetet och visionen passar som hand i handske med regeringens Livsmedelsstrategi liksom med den regionala livsmedelsstrategin som tagits fram för Skåne.

Ett uppdrag för Tillväxtverket

Varför var Tillväxtverket på plats då? Utifrån regeringsuppdraget, att bistå med insatser vid varsel och omställning i näringslivet, har vi haft en dialog med Region Skåne och Bjuvs kommun. Tillsammans med dem och Foodhills avsätter vi gemensamt, i dialog med regeringen, tid och resurser för att ta fram ett nationellt utvecklingsförslag för att kunna realisera visionen. Tillväxtverket, Näringsdepartementet och Region Skåne går in med 1 mkr och även Bjuvs kommun och Foodhills skjuter till medel i förberedelsearbetet som ska redovisas till regeringen i december 2018.

Kontakt

Josefine Majewski, enheten Regionalt tillväxtarbete, är nationell kontaktperson.
Kontakta henne om du vill veta mer om arbetet eller har idéer om hur era uppdrag kan bidra till utvecklingen av framtidens livsmedelsproduktion.