Tillväxtverket

Resultat av enkäten om vår interna kommunikation

I slutet av förra året hade alla medarbetare möjligheten att svara på en enkät med frågor om vår interna kommunikation. Kommunikationsavdelningen tackar alla som svarat och bidragit med synpunkter och förslag på saker att förbättra.

Resultatet visar att merparten av de svarande tar ansvar för och håller sig uppdaterade om myndighetsövergripande information i hög grad, främst genom Medarbetarsidorna och sin närmaste chef och därefter genom kollegor och personalinformationen. Vad gäller personalinformationen har 95 procent tagit del av dessa under hösten.

Vi skrollar och gillar helheten

På Medarbetarsidans startsida skrollar 72 procent ner minst en gång i veckan för att ta del av mer information. Över 80 procent av er ger Medarbetarsidorna som helhet betygen 3, 4 eller 5.

Sökfunktionen behöver förbättras

Sökfunktionen på sidan är det som får mest kritik. Det som nämns i kommentarer är att sökorden inte är tillräckligt omfattande och att sökresultatet inte presenteras på ett bra sätt. Arbetet med att förbättra söket fortsätter under våren på olika sätt. Bland annat genom att särskilja Medarbetarsidornas sökresultat från tillvaxtverkets.se och att göra filnamnen tydligare vilket har stor betydelse för sökresultatet.

Vi vill veta vem som göra vad

Det har också kommit in önskemål om att kunna se en helhetsbild över vad avdelningar och enheter arbetar med och vem eller vilka som har ansvar för olika frågor. Det finns inte någon bra lösning att presentera helheten på i nuläget eftersom det förutsätts att en sådan information uppdateras kontinuerligt. Här finns organisationsskisser med enhetsnivå och korta beskrivningar av enheter.  Sedan behöver varje medarbetare själv uppdatera sin information som visar vad denne arbetar med under Söker du någon?.

Socialt forum syns på Medarbetarsidorna

En del efterfrågar också ett socialt forum på Medarbetarsidorna. Här har vi tidigare gjort valet att ha vårt forum i Yammer. Dit är det enkelt att dela innehåll som finns på Medarbetarsidorna, genom en dela-funktion på varje sida. Du kan också se det senaste vad som rör de grupper du följer i Yammer genom flödet som visas en bit ner på Medarbetarsidans startsida.

Bakgrund

Enkäten besvarades av 185 medarbetare, vilket är färre än i den undersökning av Medarbetarsidorna som gjordes för ungefär ett år sedan då 230 personer svarade.

Kontakt

Agneta Larsson, huvudredaktör Medarbetarsidorna

Jenny Weimerbo, interninformationsansvarig