Tillväxtverket

På spaning efter trender som påverkar oss

Vilka förändringar i omvärlden kommer att ha störst påverkan på företag, tillväxt och regional utveckling under kommande tio år?

Nätverket för omvärldsbevakning

Den frågan fokuserade deltagarna i omvärldsnätverket på när de träffades på kontoret i Stockholm i veckan och synade trender som stöder vårt omvärldsanalysarbete.

Deltagarna i nätverket representerar ett flertal enheter och kontor, från ÖKS i Köpenhamn till Luleå i norr.

Omvärldsgruppen hade bjudit in Daniel Lindén från Kairos Future att inleda med en föreläsning om hur en organisation kan jobba med omvärldsanalys och en genomgång av några aktuella förändringar i vår omvärld som påverkar oss, till exempel AI och kompetensförsörjning.

Mer om omvärldsanalysarbetet

Omvärldsgruppen

Gruppen som håller ihop vår omvärldsbevakning är Susanne Daregård, Ulf Savbäck och Aslög Odmark. Under våren ingår också Christina Nyström från Analys i gruppen. Omvärldsnätverket utsågs till Årets Team 2017.