Tillväxtverket

Nätverkande, inspira­tion och reflektion vid uppskattat gd-besök

Gd Gunilla Nordlöf besökte vårt Malmökontor under torsdag och fredagen i förra veckan. Under de två dagarna hann Gunilla träffa såväl företag som offentliga och privata aktörer i Malmöområdet som arbetar med hållbar stadsutveckling, inkubatorer, affärsutveckling, digitalisering med mera.

Bland annat gick besöken till Minc, Malmö Incubator, och Media Evolution. Gunilla fick också en inblick i det strategiska planeringsarbetet som är kopplat till Öresundsmetron, den tänkta tunnelbanan mellan Malmö och Köpenhamn.

Inspiration och nätverkande till frukost

Besök vid Malmökontoret

Hos Media Evolutions deltog Gunilla i deras återkommande frukostarrangemang för inspiration och nätverkande - Worlds best morning. Fokus för frukostens rundabordssamtal var ”Digital trends and processes” där även åtta skånska företag deltog för att diskutera digitalisering, kreativa näringar och innovation samt hur Tillväxtverket kan bidra till att lösa några av de utmaningar som företagen jobbar med. I diskussionen lyfte Gunilla bland annat våra satsningar som är kopplade till digitalisering, förenklingsarbetet och Verksamt.se.

Uppskattat besök och användbara idéer och reflektioner

Generaldirektörens besök på Malmökontoret var mycket uppskattat. Mer än 30 personer från regionens kommuner, privata näringsliv och ideella föreningar valde att träffa Gunilla Nordlöf på torsdagseftermiddagen och fick även ett smakprov av rapporten Företagens villkor och verklighet. Martin Daniels från Analysenheten presenterade delar av innehållet i rapportenn med särskilt fokus på skånska företag. Analytikern Christian Lindell från Region Skåne kompletterade presentationen med regionala analyser och reflektioner.

Vid Malmökontoret kommer man att följa upp de tankar, idéer och reflektioner som kom fram under besöket för att använda i det fortsatta arbetet, både regionalt och nationellt, med att stärka företagens konkurrenskraft.

Innehållsansvarig: Niels Boye