Tillväxtverket

Så berörs vi av regeringens omlokalisering av statliga jobb

Regeringen har beslutat om ytterligare omlokalisering av statliga myndigheter från Stockholm till andra orter. För vår del rör det 10 tjänster som ska flyttas från Stockholm till Malmö. Denna omlokalisering ska vara genomförd per 1 mars 2019. Regeringen gör detta för att öka den statliga närvaron i hela landet.

Ökad regional närvaro

Tillväxtverket har en pågående resa mot att vara en myndighet där hälften av medarbetarna arbetar i Stockholm och hälften på andra orter. Idag är fördelningen 55-45.

Vad händer nu?

Myndighetens ledningsgrupp går igenom vilka möjliga verktyg som kan användas i detta uppdrag att omlokalisera 10 tjänster från Stockholm till Malmö. För ledningen är det viktigt att det finns en verksamhetsmässig logik i beslutet. Har du tankar och funderingar – vänd dig till din närmaste chef eller tala med din fackliga representant.

Status i omlokalisering av 20 tjänster till Östersund

Den pågående omlokaliseringen av 20 tjänster från Stockholm till Östersund som regeringen beslutade om i höstas ska vara genomförd till första december i år.

Generaldirektör Gunilla Nordlöf har tidigare gett besked om att omlokaliseringen av tjänster till Östersund sker genom naturlig personalomsättning såsom pensionsavgångar och nyrekrytering.

Hör Gunilla Nordlöf berätta vid personalinformationen 22 januari.

På sidan Förändring av vår organisationlänk till annan webbplats samlar vi nyheter kopplade till 2017 års omorganisation och vår nya organisation samt den pågående omlokaliseringen.