Tillväxtverket

Ansvar för nya uppdrag och återrapporteringskrav 

Nyfiken på vilken avdelning som ansvarar för vad?

Vid ledningsgruppens möte den 17 januari diskuterades fördelningen av ansvaret i regleringsbrevet för 2018. Läs tidigare nyhet.

Ansvarig avdelning för respektive återrapporteringskrav och uppdrag i regleringsbrevet samt hur åtagandena ska redovisas syns i dokumentet Ansvarsfördelning regleringsbrevetPDF (pdf).

Förutom uppdrag i regleringsbrevet finns pågående uppdrag som vi fått genom enskilda regeringsbeslut.

Kontakt

Maria Eriksson, verksamhetscontroller