Tillväxtverket

Organisationsschema på enhetsnivå

Nu finns ett organisationschema med avdelningar, enheter och grupper (inom enheter).

Organisationsschemat innehåller också namn på chefer. Det uppdateras löpande när förändringar sker.

Det finns också korta presentationer av avdelningar och enheter.

Dessutom en samlingssida med nyheter kopplade till omorganisationen och omlokaliseringen av tjänster från Stockholm till Östersund. Många nyheter kring vår nya organisation publicerades i december. Kanske har du missat någon?

Du hittar det under Vår styrning > Organisation.