Tillväxtverket

Ny riskkapital­miljard kan skapa de nya storföretagen­

I tisdags gick vi ut med nyhet om att Tillväxtverket i samarbete med Europeiska Investeringsfonden utsett tre fondteam som ska investera riskkapital i företag med nya idéer. Det handlar om så mycket som en miljard kronor och rubrikerna blev ”statligt miljardregn”.

Eva Rosenthal

Eva Rosenthal på kapitalförsörjning, en miljard, det låter otroligt mycket.

– Det är mycket och faktum är att det kan bli ännu mer. I själva verket blir det 1,5 miljard som går att investera i innovativa små och medelstora företag med tillväxtpotential. En miljard är alltså den lägsta nivån, men fonderna har lyckats attrahera mer medfinansiering än vad som krävs, vilket gör att fonderna blir större. Det ska nu möjliggöra tillväxt i företag i tidiga skeden.

Plötsligt regnar det pengar, skriver pressen. Hur plötsligt är det?

– Arbetet med fond-i-fonden som har resulterat i att tre privata fondteam finansieras har pågått sedan 2014. Nu känns det väldigt roligt att de tre fonderna är utvalda och vi ser fram emot att följa deras arbete med investeringar i innovativa företag.

Alla tre fondteamen har teknikinriktning, varför?

– Tillväxtverket gav uppdraget att genomföra fond-i-fonden till Europeiska Investeringsfonden (EIF). De har sedan haft en utlysning för att hitta nya privata fondteam att investera i, som i sin tur investerar i små och medelstora företag.

– Det fanns inga krav på vissa branscher eller geografiska områden. De fonder som blev utvalda hade inriktning mot teknikföretag, men det var inte ett kriterium vid utlysningen. Det här är helt enkelt de tre fondteam som föll bäst ut i EIF:s noggranna urvalsprocess och som bedöms ha bäst förutsättningar att genomföra investeringarna.

Om tio år, vad skulle du vilja att de här pengarna har gjort för nytta?

– Det främsta syftet är att få fler privata fondteam att investera i små och medelstora tillväxtföretag i tidiga skeden. Privata investerare tenderar annars att investera i senare skeden då risken inte är lika stor. Nyttan vi hoppas på är att finansiering har nått företag som annars inte hade fått finansiering tidigt och att kapitalet har gjort att de har kunnat vidareutvecklas och växa.

– Det ligger i sakens natur att när investeringar görs väldigt tidigt så överlever inte alla, men förhoppningen är att det blir någon/några av våra framtida stora företag som kommer fram, med anledning av den här satsningen.

Nyheten om fondteamen i Tillväxtverkets nyhetsrumlänk till annan webbplats