Tillväxtverket

Arrangera seminarium på årets forum för Östersjöstrategin?

Forumet erbjuder en plattform för oss att visa upp och koppla an våra insatser
inom näringslivsutveckling och regional tillväxt till en internationell arena. Genom att samarbeta inom Östersjöområdet kan vi förstärka och fördjupa pågående insatser och få influenser till nya satsningar.

Seminarier ska koppla an till genomförandet av EU:s Östersjöstrategi samt något av forumets övergripande teman kring framtida sammanhållningspolitiken, digitalisering eller havsmiljö.

Årets forum arrangeras 4-5 juni i Tallinn, Estland, av Estlands utrikesministerium tillsammans med Baltic Development Forum. Huvudtemat är Östersjöregionen efter 2020 där man fokuserar på områdena:

  • “The EU Cohesion Policy and the EUSBSR after 2020”
  • “EUSBSR and the Digital World”
  • “EUSBSR and the Marine Environment”

Arrangörerna välkomnar nu ansökningar från intressenter om att arrangera seminarium som en väsentlig del av programmet för forumet. Totalt 21 slottar erbjuds á 90 min vardera.

Mer information samt ansökningsformulär finns tillgängligt på strategins webbplats: https://www.balticsea-region-strategy.eu/9th-annual-forum/seminarslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökningar skickas in senast 31 January 2018.

Deltagande i tidigare års Strategiforum

Tillväxtverket har varit delaktig på flera av de tidigare årens Strategiforum och förhoppningsvis tar vi chansen även nu. Vi var en av arrangörerna till Strategiforum 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som hölls i Stockholm där flera av våra medarbetar var delaktiga på olika sätt. Vi anordnade då 5 seminarium som handlade allt från globala trender och deras effekt på Östersjöregionen till vilka möjligheter det finns att koppla samman digitala miljöer för start-ups och entreprenörer i Östersjöregionen mot varandra.

Även på förra årets Strategiforum i Berlin var Tillväxtverket med och anordnade ett seminarium på temat "Looking towards 2030: Preparing the Baltic Sea Region
for the Future".

För att vi ska ha en samlad information om Tillväxtverkets deltagande så meddela Anna Bergdahl
om ni ansöker om att arrangera ett seminarium. Anna kan även svara på frågor om Östersjöstrategin. Enheten Regionalt Tillväxtarbete ansvarar för Tillväxtverkets arbete med Östersjöstrategin och kan även bidra vid genomförandet av seminarier.

Vad är Strategiforum?

Strategiforum är det årliga forumet för EU:s strategi för Östersjöregionen. Syftet är att kommunicera arbetet med strategin och dess mål, att stimulera policydiskussioner, främja resultat och ge tillfälle till nätverkande. Strategiforum hålls i något av de åtta EU-länderna runt Östersjön och bjuder in aktörer på lokal, regional, nationell och EU-nivå.