Tillväxtverket

Aktuellt

Artiklar som väcker intresse och ger en inblick i allt det vi gör inom vår verksamhet.

 • 2018-03-16
  Ulf
  Nya enhets- och gruppchefer
  Flera nya ordinarie och tillförordade chefer utsedda.

 • 2018-03-16
  johanna giorgi
  Så mycket energi använder vi - 2017 års miljörapport
  Miljöarbetet är en viktig del av hållbar tillväxt och ska prägla hela verksamheten, både vårt interna och externa arbete. Vi rapporterar årligen om miljöarbetet och 2017 års rapport lämnades in till Naturvårdsverket i slutet av februari. Vi ställde några frågor till Johanns Giorgi, ansvarig för vårt miljöhållbarhetsarbete, lite om resultatet av miljöarbetet.
 • 2018-03-14

  Vad händer inom Digitali­serings­lyftet?
  Små och medelstora industriföretag behöver öka tempot i sitt arbete med digitalisering för att klara sin konkurrenskraft. Därför driver vi Digitaliseringslyftet, ett av sju regeringsuppdrag som Tillväxtverket har inom ramen för Smart industri. Gunilla Thorstensson och Björn Langebeck berättar mer om vad som är på gång just nu.
 • 2018-03-12
  Deltagare från satsningen Främja nyanländas företagande
  Så kan fler nyanlända starta företag
  Under våren besöker Tillväxtverket tillsammans med Arbetsförmedlingen projekt inom satsningen Främja nyanländas företagande. Det senaste besöket gick till Göteborg och projektet Start-up Fast Track som drivs av Stadsdelsförvaltningen Västra Hisningen.
 • 2018-03-08
  Patrik Sällström
  Sugen på ett roligt projekt?
  I Tillväxtverkets verksamhet väntar alltid spännande saker!

Letar du artiklar som publicerats tidigare?

På sidan Aktuellt arkiv hittar du tidigare publicerade artiklar