Tillväxtverket

Aktuellt

Artiklar som väcker intresse och ger en inblick i allt det vi gör inom vår verksamhet.

 • 2019-04-12
  Digital klimatsmart lunch som dagens
  Förra veckan skrev jag ett inlägg på Yammer om utmaningsveckan klimatsmartare mat, Eat smart challenge. Initiativet samlar människor i 75 länder att tänja sina matgränser. Tre kollegor hängde på och utmaningsdag 5 - Eat together - träffas vi på en digital lunch.
 • 2019-04-11
  Tre frågor om landsbygds­uppdragen
  Landsbygdsfrågorna har bubblat på myndigheten sedan förra sommaren, men först i och med ändringsbudgeten den 10 april, som senare ska antas i riksdagen, befinner sig uppdragen i skarpt läge. Klas Fritzon, koordinator för landsbygdsuppdragen, svarar på tre frågor om statusen just nu.
 • 2019-04-09
  Nätverksluncher i Stockholm
  På onsdag 10 april börjar vi med gemensamma luncher på stan, detta gäller varje onsdag, för de som vill. Samling 11.30 i receptionen.
 • 2019-04-08
  Föreläsning – Att orka i morgon
  Att känna stress kan var bra, till och med nödvändigt ibland, men vi behöver se till att det inte sker av fel orsaker och under för lång tid. Tillsammans ska vi lära oss att hantera stressiga situationer.
 • 2019-04-03
  Nya kunskaper om omvärlden
  Att förstå omvärldsutvecklingens påverkan på företag, hållbar regional tillväxt och på Tillväxtverket är avgörande för att vi ska kunna genomföra våra uppdrag på ett effektivt sätt och för att kontinuerligt utveckla vår verksamhet.
 • 2019-04-02
  Dags för mötesplatsen Forum
  Forum för regional hållbar tillväxt och attraktivitet är en mötesplats för regelbunden avstämning och dialog mellan regeringen, regionerna och oss, Tillväxtverket. Nu är det dags igen. Generaldirektör Gunilla Nordlöf berättar i en filmad intervju mer om Forum och vad hon förväntar sig av Forum 5 april.
 • 2019-04-01
  Var med och utveckla statens rörlighet
  Vill du samarbeta med kollegor från andra myndigheter? Nu har du möjlighet att föreslå ett nätverk som du skulle vilja delta i.
 • 2019-03-28
  Det här är Tillväxtverket
  Behöver du snabbt få koll på vad vi arbetar för, hur vi arbetar och hur vi kan berätta om oss – ta del av Det här är Tillväxtverket .
 • 2019-03-27
  Jobba smart och enkelt med projekt
  Nu har du möjlighet att via projektnätverket lära dig mer om hur projektstyrningsmetoden PPS förhåller sig till "agilt arbetssätt" och "Business Model Canvas", samt om vilka initiativ som pågår inom Tillväxtverket vad gäller arbetssätt.
 • 2019-03-25
  Projekt får hjälp att utveckla sitt målgrupps­perspektiv
  Stämningen var hög när över 40 projekt från 5 olika regeringsuppdrag samlades på Münchenbryggeriet för att lära sig mer om hur man når den gemensamma målgruppen - nyanlända eller utrikes födda. Dagen var första steget i att ta fram verktyg för att stötta alla projekt - även inom andra uppdrag - att arbeta strategiskt med målgruppsperspektivet.
 • 2019-03-21
  Göra presentationer på nytt sätt
  KUL bjuder in till kurs i grafisk presentation/facilitering där du får testa att göra presentationer på annat sätt än det traditionella med Powerpoint.
 • 2019-03-21
  Regional tillväxtpolitik i förändring
  Idag, 21 mars, hålls konferensen Regional tillväxtpolitik i förändring tillsammans med Näringsdepartementet. Deltagarna är särskilt inbjudna för att vara med och utveckla arbetet för hållbar regional tillväxt i Sverige och Sveriges regioner med blick mot 2030.
 • 2019-03-20
  Guidat besök på nationalmusem
  Följ med KUL till Nationalmusem 2 maj.
 • 2019-03-19
  Enheten Bättre regler ger råd och stöd vid regelgivning
  Enheten Bättre regler ger råd och stöd vid föreskriftsarbete och konsekvensutredningar på Tillväxtverket.
 • 2019-03-18
  Regelrådets årsrapport klar
  Hur står det till med konsekvensutredningsarbetet hos svenska regelgivare, dvs hur väl har olika regelgivare utrett konsekvenser av regler som kan få betydande effekter för företag? Svaret finns i Regelrådets årliga rapport.
 • 2019-03-12
  Förenkling vid konferenser
  Ska du arrangera en konferens eller ett möte med extern lokal? Nya formulär på medarbetarsidorna ersätter tidigare beställningsformulär i word.
 • 2019-03-12
  Podcasten Skatte­skolan hyllas
  En europeisk skattetidning , Tax Tribune, har lyft fram vår podcast Skatteskolan som ett gott exempel på förenkling och vad man kan åstadkomma med gott samarbete och lite humor.
 • 2019-03-11
  Alice - ny sociala medier-ansvarig
  Hej Alice Levén, ny kommunikatör på Kommunikationsenheten, berätta lite om din roll på Tillväxtverket.
 • 2019-03-07
  Så tycker kommissionen att Sverige ska prioritera
  Hur tycker EU-kommissionen att Sverige ska fördela sina pengar? I onsdags presenterade kommissionen sin landrapport för Sverige 2019. Alltså den rapport som beskriver investeringsriktlinjer för Regionalfonden och Socialfonden, det vill säga sammanhållningspolitiken, 2021-2027.
 • 2019-03-06
  Lär dig mer om konsten på Stockholms­kontoret
  Unikt tillfälle att lära sig mer om konsten som hänger på Stockholmskontoret! Anmäl ditt intresse senast den 15 mars.
 • 2019-03-04
  Konferensen Tillväxt för alla! – ett avslut med framtidstro
  Den 21 februari hölls konferensen Tillväxt för alla! Den handlade om två viktiga regeringsuppdrag inom jämställdhet och arbetsintegrerande socialt företagande. Temat för dagen: Hur kan resultaten i programmen bidra till att utveckla Sveriges regioner?
 • 2019-03-01
  Mejl från Eurocard
  Eurocard har i veckan skickat ut ett mail till alla personer på Tillväxtverket som har ett Eurocardkort med personligt betalningsansvar med några frågor som behöver besvaras.
 • 2019-03-01
  26 mars är det dags för KULs årsmöte
  Nu är det dags för KULs årsmöte och vi vill hälsa dig välkommen.
 • 2019-02-27
  Vi vässar det strategiska regionarbetet
  Tillväxtverket har vässat arbetssättet inom det strategiska regionarbetet. I sammanhanget är Tillväxtverkets samlade kunskap om respektive län centralt för att stärka regionernas arbete att främja näringslivets utveckling. Under 2019 testats ett nytt arbetssätt inom det strategiska regionarbetet. Arbetssättet består av en process i fem olika faser (länk till PPT).
 • 2019-02-25
  Han ska leda Tillväxtverkets arbete mot 2021-2027
  Vad gör en samordnare av Tillväxtverkets förberedelser inför EU:s nästa programperiod? Vad är utmaningarna?
 • 2019-02-22
  Årsredovisning 2018 levererad och publicerad
  Nu är årsredovisningen levererad till Regeringskansliet. Du hittar den och ett digitalt urval av vad vi åstadkommit under det gångna året i Axplock för 2018.
 • 2019-02-19
  KUL på hal is
  Förra veckan samlades några kollegor och åkte skridskor till härlig soulmusik i Kungsträdgården i Stockholm.
 • 2019-02-18
  Intensivt styrelsemöte i Omtanken
  Årets första styrelsemöte hölls i Omtanken och det blev en intensiv dag för styrelsen med många olika presentationer av medarbetare.
 • 2019-02-15
  Slutrapport om handläggnings­-processer klar
  Digitalt uppgiftslämnande och digital ärendehantering gör det enklare för företag att göra rätt från början och minskar tiden som företag och handläggare behöver lägga på kompletteringar.
 • 2019-02-15
  Du kan också bidra till ständiga förbättringar
  Ständiga förbättringar är inte bara ett koncept, utan även ett team inom avdelning regioner, som aktivt arbetar med denna fråga. Genom förslag från avdelningens medarbetare kan alla bidra till att förbättra interna arbetsprocesser, system eller annat. Nu tar teamet ännu ett steg.
 • 2019-02-14
  Webbsändningsbio på konferensen Tillväxt för alla
  Dags för slutkonferens! Den 21 februari är det dags för en dag om hur arbetsintegrerande sociala företag och jämställd tillväxt utvecklar regionerna och näringslivet i hela Sverige.
 • 2019-02-13
  Startup Sweden är supporter of the year
  Programmet Startup Sweden har fått utmärkelsen Supporter of the Year från tech- och innovationshubben Wellstreet.
 • 2019-02-12
  Kundresan har gått i mål!
  Projektet Kundresan nationella projektmedel har pågått sedan september och nu är det dags för Antrop att lämna sin slutrapport till oss. Kom och lyssna på de viktigaste insikterna om projektägarnas upplevelse av vår projekthantering i nationella program. Mötet äger rum fredagen den 15 februari kl. 11-12. Via Starleaf kan du delta från samtliga kontor – se nedan för att hitta bokat rum på just ditt kontor. I Stockholm är Affärsidén bokad.
 • 2019-02-08
  Tillväxtverket på Folk och kultur
  Den 6-9 februari gick konventet Folk och kultur av stapeln och Tillväxtverket höll tre seminarier på fredagen.  
 • 2019-02-08
  Samverkan inom eSam fortsätter
  eSam, ett samverkansprogram för att samverka kring digital utveckling, fortsätter sitt arbete tillsammans med sina 24 medlemsorganisationer. Där Tillväxtverket ingår.
 • 2019-02-05
  Företagande och tillväxt om 5 år?
  Vad är viktiga frågor för företagande och tillväxt om 5-10 år? Vi bjöd in några branschorganisationer till samtal och ställde frågan. 
 • 2019-01-31
  Lyssna till och ställ frågor om arbets­marknads­utredningens slutbetänk­ande 12/2
  Elsa Engström, sekreterare i utredningen kommer till Tillväxtveket och presenterar förslagen den 12 februari kl 15-16 i Affärsidén. Du kan också följa presentationen från Starleaf.
 • 2019-01-31
  Malmökontoret flyttar till Östra Promenaden
  I slutet av april får ytterligare ett av våra kontor nya lokaler. Det är Malmökontoret som flyttar till större och aktivitetsbaserade lokaler vid Rörsjökanalen i östra delen av centrum.
 • 2019-01-30
  Innovationsforum - för enklare företagstjänster
  Förra veckan AI-nätverk. Denna veckan Innovationsforum för enklare företagstjänster. När Tillväxtverket bjuder in till konferens på tema digitalisering som förenklar blir det snabbt fullt i loungen i Stockholm.
 • 2019-01-28
  Nytt företagarlån fyller ett tidigare gap 
  Under förra veckan har flera medier rapporterat om att företagare nu lättare kan få lån. Marginalen Bank samarbetar med Nyföretagarcentrum och Europeiska Investeringsfonden (EIF) för att fylla ett gap som tidigare funnits när det gäller små lån till vissa företagare.
 • 2019-01-25
  Vad vill den nya regeringen?
  Hur påverkar den nya regeringen de politikområden som vi på Tillväxtverket arbetar med?
 • 2019-01-25
  AI-nätverket lockade många deltagare
  Under torsdagen träffades 70 deltagare från 30 myndigheter på Tillväxtverket för att byta erfarenheter om hur AI kan användas i verksamhetsutvecklingen.
 • 2019-01-18
  Lär av dem som går före
  I vår kunskapsgruva "lär av andra" kan du gena in till kunskap om hållbar regional tillväxt.
 • 2019-01-16
  Kan Tillväxtverket skapa banantillväxt på Gotland?
  I veckan börjar vi släppa filmer om det hållbara och innovativa Gotland. Redan nu cirkulerar filmen med frågan Kan man odla bananer på Gotland? Svaret är nej. Inte nu. Men kanske i framtiden. Johanna Mikaelsson är projektledare för Hållbara Gotland och vi ställer tre frågor om programmet.
 • 2019-01-15
  Nyinvigning av Östersundskontoret
  Den 10 januari var det dags för nyinvigning av Östersundskontoret efter en lång renovering under hösten.
 • 2019-01-15
  Nya möjligheter 2019 med rörlighet i staten
  Rörlighet i staten är ett gränsöverskridande myndighetssamarbete vars syfte är att erbjuda större utvecklings- och karriärmöjligheter för statligt anställda. Följ Rörlighet i staten på den nystartade LinkedIn-sidan.
 • 2019-01-14
  GD hälsade ESF-rådet välkomna till Västgötagatan
  Nu har de landat på Västgötagatan – de 14 medarbetarna vid ESF-rådets regionkontor i Stockholm. Gunilla Nordlöf, Tillväxtverkets GD, hälsade dem välkomna över en fredagsfika.
 • 2018-12-19
  Nyps och Nyps2020 under jul och nyår
  Arbetar du i Nyps? Under jul- och nyårshelgerna går det att handlägga som vanligt, det är däremot begränsad support mellan 27 december till 7 januari.
 • 2018-12-17
  Problem att ansluta till Starleaf-möten?
  Ibland går det inte alltid som man vill.
 • 2018-12-14
  Avdelning byter namn till Kvalitet och kontroll
  Den relativt nya avdelningen Verksamhetsstöd som rymmer enheterna Granskning, Juridik och Verksamhetsstöd byter 1 januari namn till Kvalitet och kontroll. Vi ställde tre frågor till avdelningschef Richard Källstrand.
 • 2018-12-13
  Vi går över gränsen
  "Vi går över gränsen". Så heter Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks nya koncept för att kommunicera resultat. Tisdagen 11 december lanserades konceptet och den nya webbplatsen overgransen.eu
 • 2018-12-10
  Startup Swedens Meetup – en succé
  I november arrangerades Startup Swedens andra Meetup-event på Norrsken i Stockholm. Arash och Tatjana berättar att intresset var stort med VC’s från Kinnevik, Schibsted Growth och Wellstreet i paneln - investeringsfirmor som investerar i tech startups. Eventet blev snabbt slutsålt.
 • 2018-12-06
  Varför chefsmöten?
  Några gånger per år deltar alla chefer på myndigheten på chefsmöten. Nu senast 6 december. Lyssna på vad några chefer har att berätta om dessa möten.
 • 2018-12-04
  Projektkontoret anordnar nätverksträff
  Projektnätverket drivs av Tillväxtverkets projektkontor och är till för dig som  har en roll inom Tillväxtverkets projektverksamhet: Beställare, projektägare, projektledare, projektmedarbetare med flera. 
 • 2018-12-04
  Premiär för siffror om gröna näringar
  I onsdags presenterade vi rapporten Växtkraft för de gröna näringarna. Företagen villkor och verklighet har funnits sedan 2002, men för de gröna näringarna var det premiär. Mottagandet var varmt.
 • 2018-12-03
  Behöver du hjälp med tekniken i våra mötesrum?
  Är du ny på Tillväxtverket eller känner du dig ringrostig vad gäller tekniken i våra mötesrum?
 • 2018-11-27
  Siffror om operativa företagsledare syns i medierna
  Dagens Nyheter och Dagens Industri rapporterar om Tillväxtverkets och Statistiska centralbyråns (SCB:s) sammanställning av statistik om operativa företagsledare i Sverige.
 • 2018-11-26
  Fler förslag för att stärka utvecklingen på Sveriges landsbygder
  Den 19/11 presenterade Tillväxtverket den andra delrapporten i det samlade landsbygdsuppdraget för Näringsdepartementet.
 • 2018-11-23
  Avdelningen Företags arbete med Uppdragsfamiljer
  Fyra frågor till avdelningschef Tim Brooks om arbetet med uppdragsfamiljer.
 • 2018-11-23
  Rapportsläpp tema Inter­national­isering
  Idag släpptes ännu en rapport i serien Företagens villkor och verklighet, denna gång på temat internationalisering. Rapporten visar att internationaliseringen i små och medelstora företag har ökat 
 • 2018-11-22
  Utbildningar i Office 365
  Introduktionsfilmer, handledarledda klassrumsutbildningar och e-learning i Lexicon 365 finns nu för dig som vill lära dig mer om hur Office 365 fungerar och hur vi på Tillväxtverket arbetar med de olika verktygen.
 • 2018-11-22
  Sugen på lite ny kunskap?
  Fredagen den 23/11 lanseras rapporten företagens export och import och på onsdag 28/11 presenteras undersökningen Växtkraft för de gröna näringarna.
 • 2018-11-21
  verksamt.se på välbesökta mässan Eget företag 2018
  Den 8-10 november deltog verksamt.se på mässan Eget företag på Stockholmsmässan i Älvsjö. Mässan arrangeras av Nyföretagarcentrum och syftet är att erbjuda en mötesplats för alla som driver eller vill starta företag. I år var mässans tema Digitalisering, med särskilt fokus på e-handel, samt temat Ny i Sverige. Totalt kom 6 400 besökare till mässan.
 • 2018-11-15
  Rapporter som kartlagt regional tillväxt
  Det regionala tillväxtarbetet är en process av lärande där kunskap och erfarenheter spelar en viktig roll. Under hösten har Tillväxtverket kommit med två rapporter som kartlägger regional tillväxt.
 • 2018-11-15
  Erfarenheter från 21 möten med den regionalt utvecklings­ansvariga aktören
  Det strategiska regionarbetet syftar till att öka regionalt utvecklingsansvarigas förutsättningar och förmåga att stärka och förbättra företagens utveckling. Genom strategiska dialoger stödjer Tillväxverket regionerna att prioritera och göra vägval som ska bidra till ett effektivare regionalt tillväxtarbete. Under 2018 har vi träffat alla län för att göra precis det.
 • 2018-11-12
  Tillväxtverket på Social Innovation Summit
  Tillväxtverket är huvudpartner till Social Innovation Summit i Malmö den 13-14 november och deltar på flera olika sätt. Rebecka Hinn, Corinne Uppman Helminen och Carin Persson berättar om vad som är på gång.
 • 2018-11-12
  Stora Tillväxtdagen i efterhand
  Tre frågor till enhetschef Magnus Schönning (ÖKS) som var med och arrangerade Stora Tillväxtdagen i Malmö med fokus på forskar- och användaranläggningarna Max IV och ESS.
 • 2018-11-09
  Polisen spanar på Tillväxtverkets projektkontor
  Erfarenheter och utvecklingsarbete stod på agendan när Polisen besökte Tillväxtverket och Verksamhetsstöd för att få reda på mer om vårt projektkontor.
 • 2018-11-08
  Nätverksträff för gränsöverskridande samarbetare
  Den 24 oktober arrangerade vi höstens nätverksträff för EUSBSR – dvs EU:s utvecklingsstrategi för Östersjöregionen! Ca 50-talet personer från olika myndigheter och länsstyrelser hade hörsammat inbjudan. Glädjande denna gång var att flera regionalt utvecklingsansvariga deltog och tom en enskild kommun: Umeå!
 • 2018-11-07
  Med örat mot rälsen – Kundresan nationella projektmedel
  I våras hade vi en innovationstävling som alla medarbetare inbjöds att delta i. Ledningsgruppen beslutade att gå vidare med några av idéerna. Gunilla Thorstensson och Carin Carltoft berättar mer om projektet Kundresan nationella projektmedel, som även omfattar ett koncept för pulsmätningar.
 • 2018-11-05
  En ny mötesform- promenad­mötet
  Sedan några veckor tillbaka finns nu promenadmöten att boka i Outlook. En mötesform som till skillnad från våra lokaler, aldrig tar slut.
 • 2018-11-05
  Tänk säkert - webb­seminarium om informations­säkerhet
  Hur skyddar du din viktigaste företagsinformation så att den är tillgänglig när du behöver den?
 • 2018-11-01
  Vi ska stärka vårt mångfalds­arbete än mer
  Nu finns en ny mångfaldsrapport. Fokus ligger på frågan: Vem får pengar från oss? Och svaret är att kvinnor, unga och utlandsfödda är underrepresenterade.
 • 2018-10-31
  Vill du vara med och förbättra hur vi jobbar med regerings­uppdrag?
  Har du erfarenhet av att ha jobbat med regeringsuppdrag, eller processledning i ett annat sammanhang och vill vara med och bidra i en spännande process att forma förslaget som Gd vill ska vara klart till nyår? Då har du flera chanser!
 • 2018-10-30
  Amir Sajadi om socialt entreprenörskap
  Amir Sajadi sitter i Tillväxtverkets styrelse och är entreprenör och grundare av Hjärna Hjärta Cash och Järvaskolan. Här ger han sin syn på vad sektorn socialt företagande behöver för att växa och på hur samhället kan utvecklas med fler sociala företag.
 • 2018-10-29
  Flernivå­samverkan ska stärka och inte störa regionala processer
  Ett effektivt genomförande av den regionala tillväxtpolitiken förutsätter en väl fungerande samverkan av politikområden, mellan resurser och mellan förvaltningsnivåer. Men hur ser egentligen de statliga myndigheternas deltagande ut i det regionala tillväxtarbetet?
 • 2018-10-25
  Hon blir kanslichef på Delegationen för cirkulär ekonomi
  Nätverksbyggare med stort kontaktnät inom globalt utvecklingssamarbete. Det är en kort beskrivning av den blivande kanslichefen för Delegationen för cirkulär ekonomi.
 • 2018-10-23
  Landsbygdsuppdrag i ett intensivt skede
  Under hösten driver Tillväxtverket ett intensivt arbete med att planera genomförandet av insatser för att stärka utvecklingen på Sveriges landsbygder.
 • 2018-10-19
  Gunilla Nordlöf om socialt entreprenörskap
  Tillväxtverket är huvudpartner i Social Innovation Summit i Malmö den 13-14 november. Här berättar generaldirektör Gunilla Nordlöf om varför. 
 • 2018-10-19
  Tusen följer oss på Instagram
  Instagram är vår snabbast växande kanal och vi ser en stor potential inom kanalen. Nu har vi nått över 1000 följare på Instagram!
 • 2018-10-17
  Vet du om att du kan läsa om våra EU-projekts resultat?
  Hur går det för våra EU-finansierade projekt? Under sommaren har en mängd nya artiklar och filmer publicerats om EU-projekten.
 • 2018-10-16
  Omvärldsspaning - Om kommuners företagsklimat och effekter av statligt stöd
  Vecka 40-41. Läs även om OECDs rapport om risken för automatisering på regional nivå, den potentiella effekten av "Svexit", rapporten "Svenskarna och internet" och nya insiker om gig-ekonomin.
 • 2018-10-11
  Bildregn från årets hockeymatch - TVV-Pucken
  I onsdags var det dags för Tillväxtverkets hockeymatch TVV-pucken på Östersund Arena. En jämn tillställning som till slutade med seger för Lag Gul.
 • 2018-10-11
  Per Grankvist om socialt entreprenörskap
  Vår styrelseledamot Per Grankvist deltar i Social Innovation Summit i november, där ska han göra en framtidsspaning om hur arbetet med social innovation ser ut år 2050. Här är en intervju med ledamoten hämtad från konferensens webbplats.
 • 2018-10-10
  Medarbetar­söket har fått ett lyft - nu är det din tur!
  Generaldirektör Gunilla Nordlöf fick under sin samtalsturné före och efter sommaren många inspel från medarbetare. Ett område handlade om behov av förbättringar av funktionen Sök medarbetare på Medarbetarsidorna. Då vi har medarbetare på olika orter och arbetar aktivitetsbaserat på flera av kontoren har denna funktion en viktig roll.
 • 2018-10-08
  Johanna, ny kontakt på webben
  Hej Johanna Bohlin, ny webbkommunikatör på Kommunikationsenheten, berätta lite om din roll på Tillväxtverket.
 • 2018-10-05
  Nils Stenmark är årets effektiviserings­hjälte
  Under årets Samverkansdag  samlades runt 300 personer för att diskutera digitaliseringens möjligheter, samverkan och standardisering för att skapa en effektivare statlig administration. Under dagen delades även pris ut för årets effektiviseringshjälte. Vår kollega på Ekonomienheten, Nils Stenmark, applåderades fram som vinnare.
 • 2018-10-03
  Ledningsgrupp 2 oktober: IT-utveckling och tertial­uppföljning
  Långsiktig IT-utveckling och resultatet av den senaste uppföljningen av vår verksamhet och ekonomi stod på dagordningen den här tisdagen. Ledningsgruppen diskuterade också arbetet med en strategi för hur vi ser till att alltid vara en modern myndighet.
 • 2018-10-02
  Chokladprovningen med KUL var jättetrevlig!
  Den 11 september bilade 8 kollegor till "Tinas Praliner" i Alsen, där Tina gör sina fantastiska praliner.
 • 2018-10-02
  Omvärldsspaning - Om framtidens jobb och OECDs "Education at a glance"
  Vecka 38-39. Läs även om fortsatt positiv utveckling för  Sveriges utrikeshandel, en vägledning till delningsekonomin och "winner-take-all-cities".
 • 2018-10-01
  "Braindrain av landsorten gör storstäderna till vinnare"
  Den lite obehagliga rubriken har en artikel i DN som publicerades söndagen 30 september och som lyfter kompetensflyten från landsbyggden till förmån för storstäderna. Therese Wallqvister är en av dem som intervjuades i artikeln.
 • 2018-09-28
  "Bonde söker nyanländ"
  - DN skriver om projekt med stöd från Enklare väger till jobb och kompetens
 • 2018-09-28
  Ledningsgrupp 25 september: Näringslivs­insatser på landsbygden
  Den 15 oktober ska vi rapportera till Regeringskansliet hur vi ser att de medel som är avsatta för näringslivsinsatser i vårt nya landsbygdsuppdrag ska användas och följas upp. Det var huvudfrågan på ledningsgruppens möte den 25 september.
 • 2018-09-27
  Startup Sweden rekryterar från Silicon Valley
  Startup Sweden, ett projekt som drivs av oss på Tillväxtverket sedan 2016, lanserar nu initiativet Innovation Bootcamp. Helena Kristersson, tills nyligen VD på Svenska Handelskammaren i Silicon Valley, rekryteras för att ansvara för projektet. Målet är att inspirera och engagera studenter runt om i landet och man gör under hösten besök på sex universitet, från Lund i söder till Umeå i norr.
 • 2018-09-27
  Ett år av rapporter och fler är på gång
  Idag är det precis ett år sedan vi släppte undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017. Materialet har redan lett till sju färdiga rapporter och fyra till är på gång.
 • 2018-09-26
  Nyfikenheten är stillad - idélabbet Omtanken är invigt
  Vad är det som händer, där bakom det tunga draperiet, i den innersta delen av plan 4 på Stockholmskontoret? Här har medarbetare vankat runt och undrat i veckor men i tisdags, den 25 september, stillades nyfikenheten då idélabbet Omtanken invigdes. En arbetsyta som har kreativitet och inspiration i fokus.
 • 2018-09-25
  Sociala företag tar vara på kompetens som andra missar
  Igår hade flera lokal-tv stationer inslag om Arbetsintegrerande sociala företag i sina nyhetssändningar. Tillväxtverkets Eva Carlsson intervjuades.
 • 2018-09-21
  AI - Artificiell Intelligens för handläggning av transport­bidrag
  AI är ett digitalt teknikområde där utvecklingen går fort. Och vi på Tillväxtverket utforskar, precis som många andra organisationer, potentialen med AI. Hur kan det användas i vår verksamhet, för till exempel enklare kundkontakter, smartare processer, analyser och prognoser?
 • 2018-09-21
  Vad kan plötsligt poppa upp som en nyhet?
  Tidigare i veckan visade TV4 Nyheter ett reportage om hur äldre personer i Värmland får hjälp att komma till butiken och handla mat. Hemsändnings­bidraget stod plötsligt oväntat i centrum. Där hade vi på Tillväxtverket både kunskap och tydlig nytta av vårt regionala nätverk.
 • 2018-09-19
  Snart kommer enkät om Rörlighet i Staten
  Tillväxtverket ingår i ett samarbete med flera andra myndigheter för ökade karriärs- och utvecklingsmöjligheter och behöver nu din hjälp.
 • 2018-09-18
  Premiär för vår arbetsgivarfilm
  Tillväxtverket ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det är ett mål inom resultatområdet Modern myndighet. (Det andra målet är att ha enkla och smarta arbetsprocesser). För att bidra till att arbetssökande uppfattar Tillväxtverket som en attraktiv arbetsplats har kommunikationsenheten i samråd med HR-enheten tagit fram en så kallad arbetsgivarfilm.
 • 2018-09-18
  Omvärldsspaning - Om Junckers tal, digital upphovs­rätt och ingångs­lönens effekt
  Vecka 36-37. Läs även om Komvuxutredningen, hur Sverige kan locka internationella studenter och Danmarks strategi för cirkulär ekonomi. 
 • 2018-09-13
  Ny chef för Intern Service
  Marlen Eriksson blir ny enhetschef för Intern Service från 1 december. Marlen arbetar idag i Östersund vid enheten Regional näringslivsutveckling och har bland annat arbetat i arbetsgruppen digitaliserat arbetssätt.
 • 2018-09-12
  Richard - ny avdelningschef för Verksamhets­stöd
  Richard Källstrand är ny avdelningschef för Verksamhetsstöd.
 • 2018-09-11
  Så har vi synts i media vecka 27 - 34
  Livskvalitet i regionerna och företagens digitalisering är exempel på kunskap från oss som medier har uppmärksammat under sommaren. Flera nya uppdrag har också blivit nyheter i riksmedier och regionala medier.
 • 2018-09-07
  Monzer berättade om sin flykt från Syrien
  Många på Östersundskontoret ville lyssna när Monzer Damlakhi, som i dagarna avslutar sin Praktik i staten på Tillväxtverket, berättade om sin resa från Syrien till Sverige.
 • 2018-09-07
  Ledningsgrupp 4 september: Landsbygdsuppdrag och EU 2020+
  Richard Källstrand, ny chef för avdelningen verksamhetsstöd, hälsades välkommen av ledningsgruppen. Efter en runda runt bordet om aktuella frågor stod bland annat digitalt arbetssätt och lagstiftningspaket inför EU 2020+ på dagordningen.
 • 2018-09-06
  Nu drar Gd-staben igång!
  Arbetet i staben är redan i full gång. En utvecklingsstrategi för myndigheten, Agenda 2030 och ”uppdrag från ax till limpa” är några av de verksövergripande projekt som staben leder.
 • 2018-09-05
  Svar om ny regional indelning för myndigheter
  Tillväxtverket har nu lämnat sitt remissvar på indelningskommitténs betänkande om en ny regional indelning för ett antal myndigheter. Indelningskommittén föreslår en ny myndighetsgemensam regional indelning för tio statliga myndigheter.
 • 2018-09-04
  Omvärldsspaning - Hur går det för Sverige?
  Vecka 34-35. Läs om OECD:s Economic Survey, effekterna av Almis utlåningsverksamhet, The Sharing Economy Index och om teknologierna som utmanar Sverige.
 • 2018-08-30
  Styrelsen följer upp och blickar framåt
  Framtidsblickar, informationssäkerhet och förvaltningskultur var några punkter på dagordningen när Tillväxtverkets styrelse samlades till höstens första möte på torsdagen. Mötet handlade också om hur vi som myndighet blickar framåt och de utmaningar som finns under kommande verksamhetsår.
 • 2018-08-22
  Rapport om livskvalitet i regionerna uppmärk­sammas i artikelserie­
  Dagens Nyheter intervjuar i sin sommarserie, Det delade Sverige , hållbarhetsansvariga Johanna Giorgi.
 • 2018-08-22
  Nämnden för hemslöjdsfrågor – en myndighet i tiden
  I hörnet på plan 4 i Tillväxtverkets lokaler i Stockholm sitter en av Sveriges minsta myndigheter. Vad vet du om dem?
 • 2018-08-21
  Tillförordnade enhetschefer för Kommunikation och HR
  Nuvarande kommunikationschef Susanne Eklöf kommer att frånträda rollen som chef och sluta sin anställning på Tillväxtverket.
 • 2018-08-17
  Omvärlds­spaning vecka 27-33
  Vecka 27-33. Om AI-strategier, kommuners omställning med mera.
 • 2018-07-02
  GD: Jag vill träffa dig!
  Inbjudan till samtal med generaldirektören
 • 2018-06-29
  Nya enhetschefer på avdelning Företag
  Karin Rydén som idag är enhetschef för Affärsutveckling börjar efter sommaren arbeta på Vinnova.
 • 2018-06-28
  Långsiktiga resultat av europeiska samarbeten   
  Vilka resultat lever långsiktigt kvar efter projekt där flera länder är inblandade? Det diskuterades av 325 personer inom EU:s Interregprogram då de samlades för årsmöte i Bryssel den 18-19 juni.
 • 2018-06-27
  Omvärlds­spaning - om digitali­sering, innovation och tryggare företag­ande
  Vecka 25-26. Under perioden har vi spanat in OECD: s rapport om Sveriges digitalisering, rapporter om innovation och en ny utredning om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv. Läs också en sammanställning av regeringens satsningar inom de fem områdena i den Nationella digitaliseringsstrategin.
 • 2018-06-26
  Uppföljning av Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
  Onsdagen 20 juni träffade Tillväxtverkets kansli för Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, samt chefen Ingrid Arltoft Henriksson, Näringsdepartementet för att följa upp och utvärdera arbetet med Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.
 • 2018-06-25
  Shayda fick jobb efter praktiken på Tillväxtverket
  När Shayda Moosazadeh kom till Sverige 2015 började en svår tid i hennes liv. Men hennes vilja att få ett lika bra liv som hon hade i Iran tog henne framåt och efter studier och senaste praktiken på Tillväxtverket, börjar hon nu sin anställning på Försäkringskassan i Östersund. - Jag började förstå att jag också var värd lika mycket som andra människor här, säger hon.
 • 2018-06-25
  Ledningsgrupp 19 juni: Modern myndighet och datalager
  Vad lägger vi i att vara en modern myndighet och hur tar vi oss dit? Vad är ett datalager och vad kan vi åstadkomma med det? Det var två spännande punkter på ledningsgruppens dagordning det sista mötet före sommaruppehållet.
 • 2018-06-19
  Ledningsgrupp 13 juni: Utvecklings­projekt och strategiska kommunikations­planer
  Inför höstens verksamhetsplanering diskuterade ledningsgruppen angelägna utvecklingsprojekt. Kommunikationsavdelningen presenterade förslag på en modell för strategisk kommunikation för våra resultatområden.
 • 2018-06-18
  Omvärlds­spaning - Om minskande entreprenörskap och gränslöst arbete
  Vecka 21-22. Läs också om att svenska småföretag har minskade tillväxtförväntningar, att andelen kvinnor i bolagsstyrelser noterade på Nasdaq Stockholm ökar och ta del av en intervju med årets mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research, Olav Sorenson, professor vid Yale School of Management.
 • 2018-06-15
  Eid al-fitr firades i Östersund
  På östersundskontoret firades under fredagen 15 juni festen Eid al-fitr tillsammans med kontorets två praktikanter som ursprungligen kommer från Syrien.
 • 2018-06-15
  Så har vi synts i media vecka 20 - 23
  Siffrorna i turismens årsbokslut uppmärksammas av medier i hela landet. Branschmedier lyfter lanseringen av Sweden Food Arena och flera regionala medier berättar om uppdragen att minska segregation i utsatta kommuner och områden.
 • 2018-06-14
  Östersundarna sprang Vårruset
  Deltagarna i lag Växtverk och Tillskott från Tillväxtverket var tio av 3 400 kvinnor som gav sig iväg på femkilometersloppet Vårruset i onsdags kväll.
 • 2018-06-13
  Tillväxtverket på Järvaveckan
  Järvaveckan är i full gång och Tillväxtverket är med för första gången, med både seminarier och ett utställartält! På seminarierna berättar vi om projekt, bidrar med kunskap från aktuella undersökningar och pratar om mångfald, företagande och kompetensfrågor.
 • 2018-06-13
  Ett fräschare och kundvänligare verksamt.se
  På eftermiddagen den 14 juni byter verksamt.se utseende. Kunderna möter en modernare webbplats med en startsida med ny design och användaren i fokus.
 • 2018-06-12
  Ledningsgrupp 5 juni: Scenarioövning för att diskutera prioriteringar
  Ledningsgruppen fick på förmiddagen en summering av hur avdelningscheferna ser på årets fyra första månader. På eftermiddagen påbörjade gruppen diskussioner om prioriteringar 2019 och framåt.
 • 2018-06-12
  Chefer rekryterade för de nya avdelningarna
  Den 1 september delas avdelning Förvaltning permanent i två avdelningar som har arbetsnamnen Verksamhetsstöd och Myndighetsstöd. Och avdelningen Kommunikation går in som en enhet i Myndighetsstöd. Detta enligt tidigare presenterat förslag.
 • 2018-06-08
  Vår kaffesump blev ett UF-företag
  Idag är det utspring på Kungstensgymnasiet och lite även för Tillväxtverket. Vi har nämligen bidragit med kaffesump till ett av skolans UF-företag.
 • 2018-06-05
  Omvärlds­spaning - Om förslag till förordningstexter och möjligheter till ett förlängt arbesliv
  Vecka 21-22. Läs också om Sveriges placering i EU:s digitaliseringsranking (DESI) och om vilka som är världens mest konkurrenkraftiga länder.
 • 2018-06-01
  Vilka jobbar i GD-staben och vad gör de?
  Hej Lena Carlsson, stabschef på Tillväxtverket, som fått fler medarbetare till GD-staben.
 • 2018-05-30
  Förvaltnings­avdelningen föreslås delas permanent i två delar och en del förstärks med Kommunikation
  Förvaltningsavdelningen är i dagsläget stor med många enheter och myndighetsledningen ser att den bör delas i två. Detta för att effektivisera verksamheten och skapa rimliga chefsuppdrag.
 • 2018-05-29
  Så ska vi jobba efter 2020 – EU-kommis­sionens förslag till förord­ningar
  Idag, 29 maj, presenterar EU-kommissionen sina förslag till nya förordningar för Europeiska struktur- och investerings­fonderna i nästa programperiod. Förord­ningarna är betydelsefulla dokument eftersom de reglerar det mesta som vi som förvaltande myndighet gör.
 • 2018-05-29
  Designsprint - från utmaning till test av prototyp på fem dagar
  Enheten Tjänsteutveckling har senaste halvåret testat en metod som kallas designsprint (eller bara sprint) för att utveckla arbetssätt och erbjudande. Vi ställde några frågor till Johan Lager om metoden.
 • 2018-05-28
  Premiär för idélabbet Omtanken efter sommaren
  Namntävlingen för vår kommande kreativa workshopyta i Stockholm är avgjord.
 • 2018-05-25
  Socialt företagande och arbetslöshet – vårt tema för Tylösands-dagarna
  Tisdagen den 22 maj samlades representanter från hela det offentliga Sverige i Tylösand för att tala om arbetsintegrerande sociala företag och deras roll i att sänka långtids-arbetslösheten.
 • 2018-05-25
  Sveriges lands­bygder samlades i Örnsköldsvik
  I helgen var det Landsbygdsriksdag i Höga kustens Örnsköldsvik. Tillväxtverket var där, liksom 500 deltagare och nästan alla Sveriges partiledare.
 • 2018-05-25
  Ledningsgrupp 22 maj: Medarbetare pitchade idéer
  Sju medarbetare pitchade idéer för ledningsgruppen i ideutvecklingsprogrammet Kunskap för tillväxt . Allt från pulsmätningar för bättre ansökningar till superskills vi behöver för nästa århundrade. Ledningsgruppen fick också information om status i övrigt innovationsarbete.
 • 2018-05-25
  Ständiga förbättringar – pilot på avdelning Regioner
  Hej Camilla Nygren, du leder en arbetsgrupp på avdelning Regioner som har tagit fram ett webbverktyg för att samla in och hantera förbättringsförslag.
 • 2018-05-23
  Så har vi synts i media vecka 18 - 19
  Vår temarapport om turismföretagen uppmärksammas av bransch- och fackmedier. Mitt Europa-satsningen syns i sociala kanaler och jämtländska medier berättar om utbyggnaden av våra kontorslokaler i Östersund.
 • 2018-05-22
  Omvärlds­spaning - Om AI, turismens klimateffekter och framtidens handel
  Vecka 19-20. Läs också om Finanspolitiska rådets rapport 2018, Svenskt Näringslivs kommunranking, och om varaktiga resultat av investerade EU-medel.
 • 2018-05-18
  Vill du lära dig mer om EU2020+?
  EU-kommissionens förslag till långtidsbudget kom för några veckor sedan och arbetet i Tillväxtverkets projekt EU2020+ fortskrider.
 • 2018-05-15
  Ledningsgrupp 8 maj: Myndighets­dialog och omvärldsbevakning
  De största frågorna på dagordningen var återkoppling från myndighetsdialog med Näringsdepartementet och styrelsemöte föregående vecka och status i vår strategiska omvärldsbevakning.
 • 2018-05-14
  Nya chefer på ingång
  Fyra enhetschefer och en gruppchef är rekryterade till myndigheten.
 • 2018-05-14
  Lennart Nilsson gjorde Mitt Europa-turné
  Åttonde maj kunde nyfikna jämtarna besöka Leaderkontoret i Ås, några mil utanför Östersund, för att diskutera projektidéer och få information om projekt i området. En av dem som tagit sig till kontoret den varma försommardagen var pensionären Lennart Nilsson från Krokom. Han har så länge han kan minnas varit intresserad av landsbygdsutveckling och hade idéer han ville diskutera över en EU-mazarin och kaffe.
 • 2018-05-09
  Lyhörda, flexibla och snabba leveranser
  Det var några av de ord som Näringsdepartementet använde för att beskriva oss vid årets mål- och resultatdialog som ägde rum i förra veckan. Gunilla Nordlöf och vår styrelseordförande Kristina Alsér träffade våra uppdragsgivare, statssekreterarna Niklas Johansson och Elisabeth Backteman. Vid dialogen deltog också Yvette Lennartsson, ekonomichef och Lena Carlsson, stabschef.
 • 2018-05-09
  Omvärldsspaning – Nästa långtids­budget, rapporter om AI och digitali­sering
  Vecka 17-18. Läs även om ny rapport om kostnaden för Brexit för den svenska ekonomin och om att inkomstklyftorna i Norden växer snabbast i Sverige.
 • 2018-05-08
  Vår styrelse på besök i Göteborg och Skövde
  I slutet av förra veckan, vecka 18, samlades vår styrelse för ett styrelseinternat. På torsdagen för besök och styrelsemöte på vårt kontor i Göteborg och fredagen ägnades åt studiebesök i Skövde. Läs och se bilder från besöken.
 • 2018-05-03
  EU-kommissionens förslag till budget har kommit – vad händer nu?
  Onsdag 2 maj kom EU-kommissionens förslag till långtidsbudget som bland annat innehåller ramarna för den framtida sammanhållningspolitiken. Förutsättningarna för en ny programperiod efter 2020 påverkas av den budget och de förutsättningar som medlemsländerna enas om.
 • 2018-04-30
  Så har vi synts i media vecka 16 - 17
  Vi berättar om FemTech, ett nytt acceleratorprogram för kvinnor i techindustrin. Kortfilmen om samarbetet mellan Dalafrakt och den närliggande högskolan ses av många följare på Linkedin.
 • 2018-04-27
  Ledningsgrupp 25 april: Utveckling av lokaler och uppdrags­diskussion
  Vår långsiktiga lokalstrategi och hanteringen av våra uppdrag som handlar om social hållbarhet var några av punkterna på ledningsgruppens möte den 25 april.
 • 2018-04-26
  Så har vi synts i media vecka 14 - 15
  Medier uppmärksammar rapporten om industrins tillväxt, våra uppdrag att stötta socioekonomiskt eftersatta kommuner och digitaliseringsinsatser för industriföretag.
 • 2018-03-09
  Omvärlds­bevakning vecka 9-10
  Vecka 9-10. Indelningskommiténs slutbetänkande, rapport från Kommerskollegium om Sveriges intressen inför kommande Brexit-förhandlingar, om hotet från AI och om sovande gaseller som inte vill växa.
 • 2017-12-27
  Här är regleringsbrevet för 2018
  Digital kommunikation av finansiering och resultat av EU-satsningar och en kunskapsutvecklande rapport om resultat inom regional tillväxt. Det är några av de nya uppdragen i vårt regleringsbrev för 2018.
 • 2017-11-14
  Kajsa Mattsson
  "Jag jobbar på ett kärnkraftverk"
 • 2017-09-21
  Marcus & Johanna
  "Vi ser många synergier"
 • 2017-05-09
  Annica & Rigmor
  "Välkommen till Tillväxtverket!"
 • 2017-02-22
  Karin Rydén
  "Som chef vill jag skapa förutsättningar"
 • 2017-01-31
  Gunilla Nordlöf
  "Så här berättar jag om oss"
 • 2016-12-22
  Homan Sadat
  ”Jag ser till att vi får tillbaka pengar”
 • 2016-12-08
  Daniel Fahlander
  "Att förverkliga en idé som ger kundnytta är superkul!"

Letar du artiklar som publicerats tidigare?

På sidan Aktuellt arkiv hittar du tidigare publicerade artiklar