Tillväxtverket

Medarbetarsidor

Tillväxtbarometern

Enterprise Europe Network (EEN) har sammanställt data för 2017-2018 som visar små och medelstora företags innovationskapacitet och möjligheter att skapa jobb - en tillväxt­­barometer.

Om omställningsuppdraget

I vår blogg möter du här anställda på Tillväxtverket som informellt berättar, reflekterar och bloggar om olika aktuella ämnen.

Ordmoln för Så har vi synts i media

Vi presenterade Kreametern och är aktiva i en debatt om driftstöd till butiker i glesbygd. Det är två av inslagen i media under vecka 43 - 46.

Ny modell för medarbetarsamtal - läs om den och förbered dig inför ditt och din chefs samtal. 

Puffbild, lediga jobb

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Se våra lediga tjänster som utannonseras just nu.