Tillväxtverket

Tisdag 7 december 09:00-12:00 genomförs den årliga konferensen om Livsmedelsstrategin. Konferensen är digital och arrangeras gemensamt av Tillväxtverket, Vinnova och Jordbruksverket. Vilka nya metoder och angreppssätt kan skapa bättre samverkan inom livsmedelssystemet? Vilka banbrytande insatser inspirerar utveckling i olika delar av livsmedelskedjan idag och hur framtidssäkrar vi den svenska livsmedelssektorn?

Program

Moderatorer: Lovisa Madås, kommunikationskonsult, Eva Sundberg, Jordbruksverket och Ellen Anker-Kofoed, Tillväxtverket

09.00 - 09.30 - Inledning och introduktion till temat innovation för utveckling och omställning,

  • Huvudtalare: Daniel Skavén Ruben, Head of Strategy & Special Projects, Stockeld Dreamery

09.30 - 09.50 - Vart står vi i arbetet idag?

  • Talare: Jessica Ekström, Formas, Helena Nyberg Brehnfors, Tillväxtverket, Tove Larsson näringspolitisk chef Livsmedelsföretagen, Helena Nilsson, Regional utvecklingsdirektör Region Kalmar län, Maria Lindsäth, Jordbruksverket

09.50- 10.10 - En utblick från livsmedelsstrategiarbetet

  • Talare: Malin Jonell, Stockholms universitet, Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket, Johan Krafft, avdelningschef Landsbygdsavdelningen näringsdepartementet

10.10- 10.30 - Tre framtidsvisioner för det svenska livsmedelssystemet

  • Talare: Cecilia Klasson, vd Annelövsgrisen, Åsa Domeij, miljöchef Axfood, Jens Thulin, Co-founder & COO - Mylla Mat och lantbrukare på Vismarlövsgårde, Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket

10.35 - 10.50 -Paus

10.50- 11.20 - Outnyttjade arenor för förändring

Talare: Elin Sandström, Livsmedelsverket, Alexander Alvsilver, Vinnova, Jesper Lindström, livsmedelsexpert och surkålsproducent, Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova

11.20- 11.50 - Nycklar för att säkra en svensk ledarposition inom framtidens mat

Talare: Magnus Dafgård, vice vd Dafgård, Marie Gidlund, Sweden Food Arena, Emelie Olsson, projektledare Foodtech Innovation Network, Innovation Skåne., Anna Eldestrand, Tillväxtverket, Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket

11.50 - 12.00 - Summering av konferensen

Från vänster: Daniel Skavén Ruben,  Head of Strategy & Special Projects, Stockeld Dreamery, Åsa Domeij,  Miljöchef Axfood, Jens Thulin,  Co-founder & COO - Mylla Mat  och lantbrukare, Darja Isaksson,  Generaldirektör Vinnova, Christina Nordin,  Generaldirektör Jordbruksverket, Gunilla Nordlöf, Generaldirektör Tillväxtverket

Årets konferens fokuserar på det strategiska målet Kunskap och Innovation med inriktning på breddat innovationsutrymme för aktörer i hela livsmedelskedjan.

Inspirerande exempel

Under konferensen kommer du få möta personer som på olika sätt arbetar med att framtidssäkra svensk livsmedelsproduktion. Du kan redan nu ta del av exempel på initiativ som visar på det starka innovationsdriv som omger livsmedelssektorn, både när det gäller att utveckla affärsmöjligheter och när det gäller att hitta nya sätt att samarbeta.

Hallands matgille

Hallands Matgille ska hjälpa de livsmedelsförädlande företagen att växa på olika sätt. De ska också hjälpa de stora företagen att öppna upp sina kök till förmån för små och medelstora företag så de kan utveckla nya produkter. I filmen träffar vi dels Raimo, men också Anna-Maria Spaniol, projektledare Hallands Matgille. Projektet arbetar för matinnovation i Halland.

Matsamarbete kan ge fler jobb i väst

350 små företag i Västra Götaland samarbetar om mat. De har skapat ett långsiktigt kontaktnät mellan varandra och med region och länsstyrelse.

Livsmedelsstrategin med mål mot 2030

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 Öppnas i nytt fönster. är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.