Tillväxtverket

Stiftelsen för kunskaps­främjande inom turism

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism är en fristående stiftelse vars syfte är att främja utvecklingen av kunskap inom svensk turism. Tillväxtverket är stiftelsens huvudman och utser dess styrelse. Administration och förvaltning hanteras av Tillväxtverket och Kammarkollegiet.

Logotyp Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism

Stiftelsens styrelse

Stiftelsen har en fristående styrelse.

Ordförande

  • Lars Christensen, regional utvecklingsdirektör, Region Värmland

Ledamöter

  • Susanna Heldt Cassel, professor, Högskolan Dalarna och
    föreståndare för Centrum för besöksnäringsforskning
  • Lars Isacsson, strateg, Göteborg & Co
  • Henrik Wester, turismchef, Region Västmanland
  • Malin Zillinger, universitetslektor vid institutionen för
    Service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet
  • Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef, Tillväxtverket

Bakgrund

Tidigare har stiftelsen varit knuten till Verket för näringslivs­utveckling, Nutek (2006-2009), Turistdelegationen (1995-2005), Styrelsen för Sverigebilden (1993-1995) och Sveriges Turistråd (till och med 1992).

På bilden ses: Övre raden från vänster: Henrik Wester, Lars IsacssonNedre raden från vänster: Malin Zillinger, Helena Nyberg Brehnfors, Lars Christensen

Övre raden: Henrik Wester, Lars Isacsson Nedre raden: Malin Zillinger, Helena Nyberg Brehnfors, Lars Christensen. Saknas på bild: Susanna Heldt Cassel

Kontakt

Lisa Hörnsten
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 59Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.