Tillväxtverket

Om Stora Turismpriset

Stora turismpriset delas ut till aktörer som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen. Varje år delas priset ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. Med anledning av coronapandemin så delades priset för 2020 ut enligt ett nytt kriterium.

Hur går det till att utse kandidat?

Varje län utser en kandidat genom den regionala turismorganisationen eller motsvarande.

Bedömningskriterium

Förra året delades priset ut enligt nedan kriterium. Vi återkommer inom kort med tidplan och kriterium för årets pris.

"Organisationen arbetar under coronapandemin med sin verksamhet på ett hållbart och innovativt sätt för att vända de negativa konsekvenserna av krisen till något som utvecklar verksamheten."

Stora Turismpriset - delas i år ut för 28:e året i rad!

För oss är det viktigt att besöksnäringens aktörer har god kunskap om näringens förutsättningar och möjligheter, bra verktyg för affärsutveckling och flera vägar till finansiering och samverkan.

Gunilla Nordlöf, Generaldirektör Tillväxtverket

Läs vår jubileumsskrift (2018) som visar 25 år av tillväxtskapande turism i hela Sverige.PDF

Kontakt

Sanna Berg, Tillväxtverket
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 47