Tillväxtverket

Om Stora Turismpriset

Stora turismpriset delas ut till aktörer som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen. Varje år delas priset ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. Med anledning av coronapandemin så delas årets pris ut på ett annat sätt utifrån ett nytt kriterium.

Hur går det till att utse kandidat?

Varje län utser en kandidat genom den regionala turismorganisationen eller motsvarande.

Bedömningskriterium

Organisationen arbetar under coronapandemin med sin verksamhet på ett hållbart och innovativt sätt för att vända de negativa konsekvenserna av krisen till något som utvecklar verksamheten.

Tidplan 2020

  • 31 augusti är sista dag för de regionalt turismansvariga att meddela länets kandidat till stiftelsen.
  • 25 november - prisutdelning i Stockholm i samband med konferensen Besöksnäringen på agendan.

Stora Turismpriset - delas ut för 27:e året i rad!

För oss är det viktigt att besöksnäringens aktörer har god kunskap om näringens förutsättningar och möjligheter, bra verktyg för affärsutveckling och flera vägar till finansiering och samverkan.

Gunilla Nordlöf, Generaldirektör Tillväxtverket

Läs vår jubileumsskrift (2018) som visar 25 år av tillväxtskapande turism i hela Sverige.PDF

Kontakt

Sanna Berg, Tillväxtverket
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 47