Tillväxtverket

Om Stora Turismpriset

Stora turismpriset delas ut till aktörer som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen. Varje år delas priset ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism till en av de regionalt nominerade kandidaterna efter en regionalt utformad nomineringsprocess.

Vinnaren får en prissumma på 100 000 kronor som ska användas för kunskapsfrämjande insatser. Respektive läns kandidat får 10 000 kronor var som även det ska användas till en kunskapsfrämjande insats.

Hur går det till att nominera?

Varje län nominerar en kandidat till den nationella finalen genom den regionala turismorganisationen eller motsvarande. Det är också den regionala turismorgansiationen som bestämmer hur nomineringen går till. Det finns många olika sätt att utse sin kandidat och uppmärksamma turismverksamheter som på ett föredömligt vis bidrar till att utvecklar turismen i Sverige.

Bedömningskriterier

Huvudkriterium - Pristagaren bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen.  

Kunskapskriterium - Pristagaren utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen.

Hållbarhetskriterium - Pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet (ekonomiskt, socialt och miljömässigt).  

Tidplan 2019

  • Senast 15 augusti skickar stiftelsen nomineringskriterierna till de regionalt turismansvariga.
  • Måndagen den 30 september är sista dag för de regionalt turismansvariga att meddela den nominerade kandidaten till stiftelsen.
  • 3 oktober offentliggör stiftelsen kandidaterna.
  • Oktober - stiftelsens styrelse fattar beslut om vinnare
  • 4 december - prisutdelning i Stockholm i samband med konferensen Besöksnäringen på agendan.

Stora Turismpriset - delas ut för 26:e året i rad

För oss är det viktigt att besöksnäringens aktörer har god kunskap om näringens förutsättningar och möjligheter, bra verktyg för affärsutveckling och flera vägar till finansiering och samverkan.

Gunilla Nordlöf, Generaldirektör Tillväxtverket

Läs vår jubileumsskrift (2018) som visar 25 år av tillväxtskapande turism i hela Sverige.PDF

Kontakt

Lisa Hörnsten, Tillväxtverket
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 59