Tillväxtverket

Om Stora Turismpriset

Varje år delas Stora Turismpriset ut till besöksplatser som uppvisat föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet. Priset som är på 100 000 kronor delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman.

Julita Gård vann Stora Turismpriset 2018

Vinnare och prisutdelare

Eva Skyllberg, Avdelningschef Julita gård mottar Stora turismpriset 2018. Foto: Ulf Berglund

Priset på 100 000 kronor delades ut 6 december i Stockholm av Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket och Cecilia Schelin Seidegård, ordförande i Stiftelsen förkunskapsfrämjande inom turism. Besöksmålet Julita Gård har med platsens historiska miljö som grund framgångsrikt utvecklat en plats med en arena där många aktörer tillsammans bygger och delar kunskap, anser juryn.

Vinnaren har framgångsrikt skapat ett besöksmål som tar vara på sitt historiska arv och som har skapat ett nav för samverkan och kunskapsdelning.

Pressmeddelandelänk till annan webbplats

Bildspel från prisutdelningen

Se nomineringsfilmen

Om Stora Turismpriset

Varje år delar Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman, ut Stora Turismpriset som är på 100 000 kronor. Priset delas ut till aktörer som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen.

Respektive läns kandidat får en belöning på 10 000 kronor som ska användas till en kunskapsfrämjande insats.

Hur går det till att nominera?

Varje län nominerar en kandidat till den nationella finalen genom den regionala turismorganisationen eller motsvarande. Det är också den regionala turismorgansiationen som bestämmer hur nomineringen går till. Det finns många olika sätt att utse sin kandidat och uppmärksamma turismverksamheter som på ett föredömligt vis bidrar till att utvecklar turismen i Sverige.

Kontakt

Lisa Hörnsten, Tillväxtverket
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 59Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.