Tillväxtverket

Svenska vinnare 2021

I EU-tävlingen för företagsfrämjande har varje land möjligheten att nominera två projekt. Projekten går sedan vidare till den europeiska uttagningen. 2021 års vinnare från Sverige var Inkludera och Be Digital.

Inkludera

Inkludera vann den europeiska juryns gillande och tog hem vinsten i kategorin "Ansvarsfullt och inkluderande entreprenörskap". Inkludera har sedan 2011 arbetat med att få sociala innovationer som utvecklats på gräsrotsnivå att bli till hållbara lösningar som kan säljas till främst kommuner. En av de sociala entreprenörer som Inkludera jobbat med är Changers Hub, som skapar positiva mötesplatser för unga vuxna som ger dem verktyg att göra konstruktiva val. En annan är Läxhjälpen.

Sedan 2013 har entreprenörer med stöd från Inkludera ingått i över 900 samarbetsavtal med 108 av landets kommuner. Under pandemiåret 2020 var över 27000 personer med i satsningar som Inkluderas sociala entreprenörer höll i.

Mer information:
Promoting Enterprise News Portal - European Commission (europa.eu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Be Digital

Be Digital är en satsning i Värmland för att stötta småföretags digitalisering. Be Digital drivs av stiftelsen Compare som är en klusterorganisation för den digitala sektorn i Värmland. Syftet var att framför allt nå traditionella företag som inte betecknar sig som techföretag. Genom att anamma digitala lösningar kan företagen framtidssäkra sin verksamhet och stärka sin konkurrenskraft. Be Digital är en plattform som inspirerar och motiverar företag i deras digitala resa. Företagen får en praktisk guide och vägledning hur de kan ta sig an digitalisering.

Mer information: Be digital (be-digital.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kort om tävlingen

EU-tävlingen för företagsfrämjande lyfter fram insatser för att sprida intressanta metoder för att främja företagande.

Den europeiska juryn väljer sedan ut vilka som går till final. Vinnarna avslöjas på prisutdelningen, som 2021 hölls i Slovenien, sent i november, under det slovenska ordförandeskapet i EU.

Mer information

Om tävlingen:

Maria Evertsson, Tillväxtverket
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se