Tillväxtverket

Svenska vinnare 2019

I EU-tävlingen för företagsfrämjande har varje land möjligheten att nominera två projekt. Projekten går sedan vidare till den europeiska uttagningen. Årets vinnare från Sverige är HealtchTech Nordic och KTP Energi.

HealthTech Nordic

Projektet HealthTech Nordic tävlar i kategorin Öka internationalisering. HealthTech Nordic är en kontinuerligt växande community med för närvarande 215 nordiska startups som medlemmar. Alla bolagen är verksamma inom digitala lösningar för hälso- och sjukvård och bedöms ha stor potential att växa internationellt.

Satsningen har hittills gett uppskattningsvis drygt 200 nya jobb.

Majoriteten av medlemsbolagen har sin bas i regionen Öresund-Kattegatt-Skagerack. Men några återfinns i andra delar av Sverige, Norge och Danmark. HealthTech Nordic har även börjat attrahera internationella startups. Till exempel från Kanada, Estland och Storbritannien.

Idén med en community är att skapa en kritisk massa av företag i skärningen mellan den digitala sektorn och hälsosektorn. Projektet har som övergripande målsättning att kommersialisera lösningarna som tas fram.

HealthTech Nordic leds av Innovation Skåne i Lund tillsammans med projektpartnerna Copenhagen Bio Science Park (Cobis) i Köpenhamn, Norway Healthtech i Oslo, inkubatorerna Sahlgrenska Science Park i Göteborg och SmiLe Incubator i Lund samt Invest in Skåne i Malmö. Satsningen delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden interregprogram för Öresund-Kattegatt-Skagerack.

KTP Energi

Projektet KTP Energi tävlar i kategorin Stöd för att utveckla ”gröna” marknader och resurseffektivitet.

KTP står för Knowledge Transfer Partnerships och är en kvalificerad modell för hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv. Målgruppen för denna satsning är små och medelstora företag i Dalarna och Gävleborg, men modellen är överförbar till andra regioner och kompetensområden. Satsningen, som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, har redan gett ringar på vattnet med liknande projekt för att föra samman nyexaminerade studenter med småföretag är på gång.

Syftet med KTP Energi är att effektivisera energianvändning i företagen och samtidigt utveckla företagens lönsamhet och affärer. Dessutom ger det möjligheter för en nyexaminerad akademiker att få ett första utvecklande arbete efter studierna.

Projektet har lett till att lokala parter fått närmare kontakt med varandra och kunnat utveckla ett samarbete mellan högskola och näringsliv som gett avtryck.

Kort om tävlingen

EU-tävlingen för företagsfrämjande lyfter fram insatser för att sprida intressanta metoder för att främja företagande.

Den europeiska juryn väljer sedan ut vilka som går till final. Vinnarna avslöjas på prisutdelningen, som i år hålls i Helsingfors, sent i november, under det finländska ordförandeskapet i EU.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.