Tillväxtverket

Bedömnings­kriterier

Nyskapande och genomförbarhet

 • Var initiativet originellt och innovativt?
 • Varför anses det ha varit framgångsrikt?

Påverkan på den lokala ekonomin

 • Vad hade initiativet för effekt på den lokala ekonomin?
 • Gav det upphov till nya jobb?
 • Är initiativet hållbart på lång sikt?
 • Vilka positiva effekter får det på lång sikt?

Förbättring av relationerna mellan lokala partner

 • Var den lokala befolkningen involverad i initiativet?
 • Medförde det några fördelar för eftersatta grupper?
 • Respekterade man lokala kulturella, miljömässiga och sociala särdrag?
 • Beaktar man miljömässig och social hållbarhet?

Överförbarhet

 • Kan strategin upprepas på annan plats i regionen?
 • Kan strategin upprepas på annan plats i Europa?
 • Är initiativet inspirerande?
 • Har det utvecklats partnerskap för att dra nytta av de erfarenheter som gjorts?