Turismen växer trots svalare intresse från nordiska marknaden