Tre unga företagare arbetar framför datorer.

Företag behöver utveckla sina affärer

Affärsutveckling och tillväxt i företag kan till exempel ske genom internationalisering eller digitalisering.

Startup Sweden Affärsutvecklingscheckar Framtidens industri är smart