Kvinnlig lärare instruerar sina vuxna elever i en datorsal.

Rätt kompetens till företagen

Brist på arbetskraft är det största tillväxthindret för företagen. Samtidigt saknar många människor i Sverige ett arbete.

Enklare vägar till jobb Regional kompetensförsörjning Samverkan skola och industri